Economia 28/02/2019

Competència impugna un concurs de l'AMB de més de 300 milions

L'ACCO creu que un concurs de servei d'autobús limita la competència

Ara
2 min
Marcel Coderch: “El monopoli del taxi s’acabarà dissolent per ineficient”

BarcelonaL'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha interposat un recurs contenciós administratiu contra una licitació per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) d'un contracte de servei d'autobús a la zona del Baix Llobregat i el Barcelonès per valor de més de 316 milions d'euros.

L'ACCO considera que els plecs que regeixen l'esmentada licitació, que va aprovar el consell metropolità de l'AMB el 27 de novembre del 2018, "contenen greus restriccions a la competència". L'AMB va acordar l'expedient de contractació del servei d'autobús entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès, així com els plecs de les clàusules administratives i econòmiques i les prescripcions tècniques de la licitació, que té assignat un valor de 316.245.420 euros, sense IVA.

Aquesta no és la primera actuació de l'ACCO contra l'AMB per la licitació d'un servei d'autobús. Competència investiga actualment la licitació de l'Aerobus, un concurs valorat en gairebé 90 milions.

L'ACCO, organisme autònom de la Generalitat, ha decidit impugnar la licitació en entendre que els plecs limiten de manera "greu i indeguda" la competència per diversos motius.

Assenyala, per exemple, que la licitació exigeix un nivell d'experiència prèvia en nombre de quilòmetres recorreguts anuals en transport urbà molt elevat, cosa que comporta que molt pocs operadors puguin participar en la licitació.

També impossibilita que, en cas que les companyies interessades en la licitació es presentin en forma d'UTE (unió temporal d'empreses), es pugui sumar la solvència dels diferents membres.

D'altra banda, explica l'ACCO, la licitació de l'Àrea Metropolitana estableix disposar de terrenys per a cotxeres en un determinat radi territorial, fet que dificulta "significativament" que empreses no implantades prèviament en el territori puguin aconseguir el contracte.

L'ACCO considera també que els plecs de contractació desincentiven la competència en preus, ja que "únicament" 32 punts sobre un total de mil fan referència específica a l'oferta econòmica. A més, afegeix Competència, la fórmula que s'aplica per distribuir aquests 32 punts atorga una puntuació relativament similar a ofertes econòmiques significativament diferents, circumstància que comporta que la importància del criteri preu sigui, a la pràctica, "encara més residual".

L'ACCO adverteix que la falta de concurrència i competència en una licitació pública no només perjudica el funcionament competitiu del mercat, sinó també l'administració licitadora, en aquest cas l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que "amb molta probabilitat" pagarà un preu més elevat i els usuaris "rebran un servei de pitjor qualitat".

stats