La confiança empresarial a Catalunya augmenta un 0,3% aquest tercer trimestre

Malgrat tot, l'índex registra un descens del 2,3% respecte al mateix període de l'any passat

La confiança dels empresaris catalans ha crescut un 0,3% en el tercer trimestre de l'any respecte al trimestre anterior. La millora ve impulsada principalment per les bones perspectives en els sectors de la construcció i els serveis, segons indica l'últim índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH), que recull l'opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci.

No obstant això, l'índex registra una variació interanual negativa. En relació amb el mateix trimestre del 2017, la confiança empresarial mostra un descens del 2,3%, una caiguda que és generalitzada en tots els sectors, a excepció de la construcció, que millora un 0,5%.

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que és qui elabora l'estudi, l'hostaleria i els transports són els únics sectors que mostren un descens de la confiança empresarial (-1,4%) en aquest tercer trimestre. La confiança en el sector de la indústria i el comerç, en canvi, es manté inalterable, mentre que la construcció i la resta de serveis la milloren un 1,5 i un 0,9%, respectivament.

Per mida dels establiments, l'índex mostra que la millora de la confiança empresarial és superior en el cas dels negocis més grans, aquells de més d'un miler de treballadors, amb un augment del 3,8%, seguits dels que tenen entre 200 i 999 assalariats, amb un avenç del 2,3%. També els establiments de menys de deu empleats augmenten un 0,4% la confiança empresarial respecte al segon trimestre, mentre que els de mida mitjana mostren un lleuger descens: del 0,7%, en el cas dels de 10 a 49 treballadors, i del 0,5%, en els de 50 a 199 treballadors.

Per demarcacions, les cambres de Lleida i Barcelona són les que registren un augment més elevat de l'índex, de l'1,7% i l'1,1%, respectivament. La resta de cambres de Barcelona, per contra, evidencien una pèrdua de confiança del -1,8% respecte al trimestre anterior.