Publicitat
Publicitat

Mercat immobiliari

La constitució d'hipoteques a Catalunya cau un 37% al gener

Aquest indicador del sector immobiliari encadena vint-i-un mesos de caigudes interanuals

La constitució d'hipoteques sobre habitatges va baixar al gener a Catalunya un 37,4%, fins a les 7.366, segons dades facilitades avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A Catalunya, la província en què més hipoteques es van signar al gener va ser Barcelona, amb 3.042, seguida de lluny per Girona (716), Tarragona (649) i Lleida (200).

En el conjunt d'Espanya, el nombre d'hipoteques sobre habitatges signades va ser de 29.167, un 41,3% menys que el gener del 2011, amb la qual cosa aquest indicador del mercat immobiliari i financer encadena vint-i-un mesos consecutius a la baixa en taxes interanuals. Per contra, respecte al desembre, la firma d'hipoteques sobre habitatges va augmentar el 18,5 %.

En el primer mes de l'any, l'import mitjà de préstecs sobre habitatges va ser de 107.217 euros, inferior en un 9,5 % al d'un any abans i superior en un 3,2 % al registrat al desembre. El total del capital prestat va ascendir a 3.127 milions d'euros, cosa que respecte al gener del 2011 suposa un descens del 46,9 % i davant del desembre un augment del 22,3 %. 

Pel que fa a la distribució per entitats, els bancs van concentrar el 64,7 % dels préstecs, mentre que les caixes d'estalvis van concedir el 18,9 % i la resta d'entitats financeres, el 16,4 %. Els bancs també van ser els que van prestar més capital, concretament el 67,6 % del total; les caixes, el 18,2 %, i altres entitats, el 14,2 %. El tipus d'interès mig aplicat va ser del 4,42 %, superior en un 19,1 % al de gener del 2011 i en un 1,6 % al del desembre d'aquell any.

Per entitats, les caixes van concedir les hipoteques a un interès mitjà del 4,37 % i un termini de 23 anys, mentre que els bancs van donar els seus préstecs a 21 anys i amb un interès mitjà del 4,55 %.

El 92,8 % de les hipoteques constituïdes es va signar a un tipus d'interès variable, amb l'euríbor com a principal referent (87,8 %), mentre que el 7,2 % va optar per un tipus fix.

D'una altra banda, en el primer mes de l'any es van cancel·lar en els registres de la propietat 40.515 hipoteques, un 7,5 % menys que al gener de l'any anterior.

Per comunitats autònomes, el nombre de finques amb hipoteca constituïdes per cada 100.000 habitants va registrar taxes interanuals negatives a totes, liderades per Aragó (61 %) i Galícia (49,2 %).

Quant al valor mitjà de les hipoteques, la comunitat amb més import va ser Madrid, amb 169.892 euros -el 4 % més-, mentre que Andalusia va registrar la major variació a l'alça, amb un repunt del 30%.

Més continguts de