Els consumidors tornen al mercat elèctric regulat

Per primer cop des de la liberalització augmenta el nombre de clients que deixen el mercat lliure

Malgrat que més de la meitat de les llars espanyoles tenen el subministrament elèctric en el mercat lliure, per primer cop des que es va liberalitzar el subministrament energètic creix el nombre de clients que tornen a la tarifa regulada des d'una comercialitzadora lliure, segons dades del 2016 publicades aquest dilluns per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC).

Així, segons l'informe de canvi de comercialitzadora d'electricitat i gas del 2016, un 58% de les llars estan al mercat lliure de subministrament elèctric. Però el 2016 un total de 270.000 clients es van canviar el contracte i van passar d'una comercialitzadora del mercat lliure a una de preu voluntari del petit consumidor (PVPC), és a dir, a una comercialitzadora de referència amb preu regulat. El 2014, primer any d'existència del PVPC, van ser 160.000 els clients que van fer aquest pas.

En el sentit contrari, segons Competència, perd pes el nombre de clients de tarifa regulada que passen al mercat lliure. El 2014, un 51% dels clients que canviaven de subministradora passaven del mercat regulat al lliure, mentre que el 2016 van ser només un 29%.

L'informe també mostra que la majoria dels canvis de comercialitzadora de referència al mercat lliure en el sector elèctric tenen com a destinació comercialitzadores pertanyents al mateix grup empresarial. Dels canvis d'aquest grup, el 74,6% responen a aquest patró.

El pes de les cinc grans elèctriques

En el sector elèctric, prop del 86% de les altes es van activar a favor de comercialitzadores verticalment integrades amb el distribuïdor (del mateix grup empresarial), i al voltant del 16% van ser a favor de comercialitzadores de referència, entre les quals figuren Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo i EDP Espanya.

Durant 2016, el nombre de canvis de comercialitzadora activats en el segment de les llars va ser de 3,2 milions en el sector elèctric i de gairebé un milió al sector gasista, fet que suposa unes taxes de canvi –denominat 'switching'– elevades en ambdós sectors, de l'11,1 i del 12,5%, respectivament.

Les taxes de canvi de comercialitzadora de gas i electricitat en el sector de les petites i mitjanes empreses és molt més alt que a les llars. Segons la CNMC, al segment de les pimes les taxes de 'switching' eren del 27,2% en electricitat i el 21% en gas.

Els temps mitjans necessaris per al canvi de comercialitzadora resultants el 2016 es van reduir i van quedar en gairebé 12 dies en el sector elèctric i 14 dies al gasista.

A finals de l'any passat, el mercat elèctric tenia 29 milions de punts de subministrament, dels quals, un 58% –16,9 milions– estaven subministrats per una comercialitzadora en el mercat lliure, mentre que la resta els subministrava una comercialitzadora de referència mitjançant el denominat PVPC.

Al mercat lliure, les comercialitzadores independents dels cinc grans grups energètics subministraven únicament al 10,2% dels punts de subministrament.

Gas: un 22% a tarifa

Per la seva banda, al mercat gasista, que tenia 7,7 milions de punts de subministrament, el 78% eren subministrats al mercat lliure (6 milions), i d'aquests, les comercialitzadores independents únicament subministraven un 0,7%.

El nombre de sol·licituds de canvi de comercialitzadora d'electricitat i de gas rebudes pels distribuïdors durant l'any 2016 va ser de 4,8 milions. D'aquestes sol·licituds, 3,6 milions pertanyen al sector elèctric, i 1,2 milions al gasista.