Una millor contractació pública hauria estalviat 1.700 M€ en cinc anys a les administracions

La CNMC veu un abús de procediments negociats i reclama més competència en els concursos

Les administracions públiques espanyoles podrien haver estalviat un mínim de 1.700 milions d'euros en cinc anys amb uns procediments d'adjudicació dels concursos públics més competitius, segons es conclou d'un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) que ha analitzat les contractacions públiques a l'Estat entre el 2012 i el 2016.

L'informe destaca que la contractació pública representa entre el 10% i el 20% del PIB espanyol. Per aquesta raó, diu la CNMC, la millora dels procediments de contractació contribueix activament a sostenir els comptes públics i permet que s'ofereixin més serveis públics i de millor qualitat.

L'estudi realitza una anàlisi economètrica que constata que l'administració paga de mitjana gairebé un 10% menys en els contractes en què utilitza un procediment obert enfront dels procediments restringits , negociats i diàlegs competitius .

Només un 20% dels ens públics revelen les seves licitacions


Cada empresa addicional que participa en una licitació redueix el preu d'adjudicació en un 2 % de mitjana. A mb les dades disponibles , les estimacions més conservadores mostren que si hagués estat possible la utilització del procediment obert en totes les licitacions, les administracions públiques s'haurien estalviat un mínim de 1.700 milions d'euros en el període 2012-2016, conclou la CNMC.

Risc de corrupció

L'organisme que presideix José María Marín Quemada recorda que diferents organismes nacionals i internacionals han constatat el marge de millora que hi ha en el sistema espanyol de contractació pública. Entre d'altres, la competència en les licitacions, que rebaixa el cost d'aprovisionament de les administracions i redueix el risc de corrupció, alhora que incentiva els participants a ajustar els preus, augmentar la qualitat oferta de béns i serveis i a presentar més varietat d'ofertes.
 
Per tot això, conclou Competència, és important que les contractacions públiques estiguin ben dissenyades, siguin obertes i transparents i facilitin la competència entre els licitadors.

L'anàlisi de la CNMC se centra en la contractació de l'Estat pel fet que hi ha poques dades de qualitat autonòmiques i locals. Així, s'observa que en un percentatge elevat de licitacions hi concorre un nombre limitat de participants. En gairebé un 34% dels contractes estatals només hi participa una empresa i en un 65% dels contractes hi ha 3 o menys participants. Aquestes xifres converteixen Espanya en un dels països europeus amb menys participació d'empreses en les licitacions públiques.

Un altre fet destacat és que en els contractes d'import reduït generalment s'utilitzen els procediments menys competitius, com són els procediments negociats o concursos restringits .

Recomanacions

Per això, la CNMC recomana més implicació en l'objectiu d'integrar les diferents bases de dades de contractes del sector públic i m és esforços per millorar el rigor de la informació publicada a les diferents plataformes de contractació.

A més, Competència demana a les administracions que assumeixin com a objectiu propi aconseguir una contractació pública més eficient i competitiva i escollir els procediments de contractació més adequats a les circumstàncies concretes dels contractes justificant i documentant les raons per les quals opten pels procediments menys competitius.