Publicitat
Publicitat

MERCAT DE TREBALL

CiU i PP pacten els principals retocs a la reforma laboral

El contracte d'indemnització zero s'acabarà quan baixi l'atur

El nou contracte per a empreses de menys de 50 treballadors, que preveu l'acomiadament lliure el primer any, s'anul·larà quan l'atur baixi del 15%. És una de les esmenes pactades ahir entre CiU i PP.

L'anomenat contracte per a emprenedors queda com un contracte de crisi després que ahir el PP i CiU acordessin que aquesta via de contractació indefinida es derogarà un cop la taxa d'atur hagi baixat del llindar del 15%. El diputat de CiU Carles Campuzano va reconèixer que la federació preferia fixar una data, però va defensar que posant un límit s'aconseguirà que no es converteixi en un contracte per amagar temporalitat un cop comenci a davallar l'atur. Igualment, el nou contracte de formació, que es pot fer a treballadors de fins a 30 anys i que permet encadenar-ne dins la mateixa empresa sempre que sigui per a feines diferents, també es retirarà quan l'atur baixi.

En total, el PP va pactar ahir 26 esmenes al text en la comissió de treball, 20 de les quals van ser acordades amb CiU. La reforma va quedar aprovada amb els vots de totes dues formacions i ara anirà al Senat. Els aspectes retocats clarifiquen alguns punts però respecten el nucli de la reforma, tal com va deixar clar el PP. Això va ser el motiu perquè la resta dels grups hi votessin en contra i els sindicats rebutgessin un cop més el marc laboral vigent.

Noves bonificacions

Es va pactar una bonificació del 50% en els contractes que facin les empreses del sector turístic durant els mesos de març i de novembre. També es va acordar amb CiU una bonificació igual per als autònoms que vulguin contractar cònjuges o familiars.

Regles per acomiadar

L'acomiadament objectiu per causes econòmiques (amb indemnització de 20 dies per any treballat) es justificarà si l'empresa té disminució de vendes o ingressos tres trimestres seguits només comparats amb el mateix període de l'any anterior. Un matís que abans no quedava clar. Quan es tracti d'acomiadaments per absentisme (baixes reiterades), es clarifica que estarà justificat sempre que el treballador falti l'equivalent al 5% de les jornades hàbils anuals, és a dir, entre 12 i 13 absències a l'any. Abans s'establia que n'hi havia prou amb 8 dies d'absència en dos mesos consecutius. També queda exclòs explícitament quan es tracta d'absències per tractament de malalties greus, com ara el càncer.

Anul·lació del conveni

S'acota que l'empresa que vulgui deixar sense efecte el conveni col·lectiu (desvinculació del conveni) haurà d'acreditar dos trimestres de menys vendes en comparació amb els mateixos trimestres de l'exercici anterior.

Pel que fa a les condicions de treball, s'amplia del 5% al 10% la jornada total que l'empresari podrà distribuir irregularment sempre que avisi amb cinc dies d'antelació a la plantilla.

Autoritat laboral

L'autoritat laboral catalana podrà intervenir com a mediadora en conflictes col·lectius (ERO) i revocar acomiadaments col·lectius si considera que no s'ha complert correctament el període de consultes.

Més continguts de