Sous congelats a Catalunya: els costos salarials varien un 0% en el segon trimestre

Els costos laborals, que inclouen les cotitzacions a la Seguretat Social, baixen un 0,2%

L'economia creix a un ritme del 3% des del 2015, però aquesta fortalesa segueix contrastant amb la feblesa dels salaris. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els costos salarials de les empreses catalanes no van patir cap variació en el segon trimestre, en comparació amb el mateix període de l'any passat. Així, el sou dels treballadors s'ha estancat d'un any a l'altre, i s'ha situat en una mitjana de 2.107 euros per treballador i mes. A Espanya, els costos salarials han patit un descens del 0,2%, i es situen en els 1.942 euros de mitjana.

Els costos salarials inclouen el sou brut i, a més, les pagues extres, les hores extraordinàries i altres conceptes retributius, com els pagaments endarrerits.

D'altra banda, el cost laboral mitjà de les empreses (que inclou tant els costos salarials com la resta de costos, com per exemple les cotitzacions a la Seguretat Social) va caure un 0,1% a Catalunya fins a situar-se en els 2.773 euros per treballador i mes.

Els costos laborals d’Espanya són a la cua d’Europa

A la resta d'Espanya, la resta de costos no salarials també van caure un 0,5%, però calen una sèrie de matisos. El component més important d'aquesta partida són les cotitzacions a la Seguretat Social, que van créixer un 0,8% aquest últim trimestre. L'altre element més destacat dins els costos no salarials són les percepcions no salarials (inclouen prestacions socials o indemnitzacions per acomiadament), que van patir un descens del 13%. D'altra banda, les subvencions i bonificacions també van patir un important descens interanual, en aquest cas del 9%.

A efectes pràctics, els sous dels treballadors i les garanties de les quals gaudeixen en cas de perdre la feina han disminuït, mentre que l'import que destinen a la Seguretat Social ha augmentat. 

Catalunya, al podi dels salaris

Els costos laborals a Catalunya són de 2.773 euros mensuals (un 0,1% menys que el segon trimestre del 2016), només superats per la Comunitat de Madrid (3.021 euros) i el País Basc (2.920 euros).

Per sectors (només es disposa de dades en el conjunt de l'estat espanyol), la indústria és l'únic sector on el cost laboral puja, concretament un 0,4% interanual. Per contra, la reducció més gran en aquest camp s'ha produït en la construcció, amb una baixada de l'1,2%. En termes absoluts, l'hostaleria és el sector on menys es cobra: el cost laboral se situa en els 1.567 euros mensuals.