Publicitat
Publicitat

ECONOMIA

Madrid avaluarà cada trimestre els comptes de Catalunya

El govern espanyol aprova una línia de crèdit de 10.000 milions perquè les comunitats autònomes paguin als proveïdors. Els crèdits ICO estan condicionats al compliment dels objectius de control del dèficit

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha anunciat avui que la línia de crèdits ICO que donarà l'executiu, a través de la llei d'estabilitat, per a les administracions estarà condicionada a una sèrie de factors, entre ells, l'avaluació cada trimestre dels comptes de les administracions per comprovar el compliment dels plans d'ajust per reduir el dèficit.

La línia de crèdits ICO serà d'un total de 10.000 milions, ampliables a 15.000 més. Aquests diners estaran condicionats al compliment dels objectius de control de la despesa i tenen com a objectiu garantir la liquiditat a les administracions per pagar a proveïdors. Alguns crèdits s'hauran de tornar en tres anys, d'altres, en onze mesos.

Hi haurà dos trams d'ajudes. El primer amb l'objectiu de dotar de finançament transitori a les administracions pel pagament de les liquidacions pendents associades al venciment del deute. El segon donar liquiditat per a la cancel·lació d'obligacions de pagaments pendents amb proveïdors. El primer tram seran crèdits d'ICO per un màxim de tres anys amb l'interès bàsic de l'ICO més 225 punts bàsics, i el segon, un màxim d'onze mesos amb l'interès bàsic de l'ICO més 175 punts.


De Guindos ha explicat que aquestes línies de crèdit seran a canvi de dues condicions “molt estrictes”. La primera serà que les administracions estaran “obligades” a acordar amb Hisenda un pla d'ajust que garanteixi el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i remetre informació prèvia. A més, el govern central avaluarà els comptes de les administracions “trimestralment”, i si hi ha un incompliment en els plans d'ajust acordats els apujarà 25 punts bàsics el tipus d'interès pels crèdits ICO atorgats. L'accés estarà precedit de l'adopció de mesures d'ajust extraordinari per complir amb l'estabilitat pressupostària , els límits d'endeutament i les obligacions de pagament als proveïdors .

La segona condició serà “financera”. Les administracions , a més de l'informe pressupostari remès a Hisenda ,  hauran de donar informació prèvia al ministeri d'Economia per poder realitzar “operacions d'endeutament” i rebre l'autorització pertinent, així com amb posterioritat a cada operació d'endeutament . De Guindos ha ressaltat que els interessos i la comissió del finançament estaran coberts amb les retencions a efectuar a favor de l' ICO del 25 % dels recursos del sistema de finançament de les comunitats .


Etiquetes

Més continguts de