Publicitat
Publicitat

Els darrers canvis a la reforma laboral via pacte CiU-PP

CiU és amb qui més esmenes ha pactat el PP per fer 26 retocs al text. La desaparició, a mitjà termini, del contracte amb acomiadament lliure i el blindatge de competències catalanes en matèria d'ocupació són canvis destacats

El PP ha inclòs 26 esmenes, pactades amb els grups parlamentaris, per introduir canvis a la reforma laboral. Les modificacions no ataquen el cor de la reforma, molt criticada pels grups de l'esquerra, però clarifiquen alguns casos com els d'acomiadament per causes econòmiques o d'absentisme. CiU ha sigut el grup que ha colat les principals esmenes pactades amb els populars. Aquí hi ha un recull dels canvis més rellevants:

-Contracte amb acomiadament lliure durant el primer any, que estarà vigent només fins que l'atur baixi del 15%. La taxa, tenint en compte els càlculs del govern espanyol i organismes internacionals, seguirà per sobre d'aquest llindar alguns anys. El contracte anomenat d'emprenedors, que poden fer empreses de menys de 50 treballadors, permet un acomiadament lliure el primer any (considerat el període de proves). Inclou deduccions fiscals i bonificacions, i permet que si el contractat és un aturat segueixi cobrant el 25% de l'atur que li quedi com a part del sou.

-L'acomiadament per absentisme canvia. Per poder acomiadar un treballador per causes objectives haurà d'haver faltat a la feina l'equivalent al 5% de les jornades hàbils anuals, és a dir, entre 12 i 13 absències a l'any. A més, queda explícitament exclòs el cas de les absències per tractar malalties greus. La reforma havia obert la porta a acomiadar objectivament si es faltava un mínim de 8 dies en dos mesos consecutius.

-Acomiadament per causa econòmica, clarificat. La reforma justificava un acomiadament objectiu (20 dies d'indemnització en comptes de 33) sempre que l'empresa disminuís vendes o ingressos durant tres trimestres consecutius. Ara queda clar que la comparació s'haurà de fer sempre en relació amb el mateix període l'any anterior. Així s'eviten 'trampes' quan l'activitat d'una empresa, per motius d'estacionalitat de la demanda, per exemple, tingui una disminució en determinades èpoques de l'any.

-Més poder perquè l'empresa pugui alterar la jornada. El 5% de distribució irregular de la jornada que permetia la reforma passa a ser el 10%. Les empreses passen a tenir més poder per distribuir de manera irregular la jornada dels treballadors, sempre que hi hagi un preavís de cinc dies a la plantilla. La mesura ha tirat endavant amb l'acord de PP, CiU i BNG.

-Despenjament del conveni, també més acotat. L'empresa que vulgui deixar sense efecte el que marca el conveni vigent haurà de presentar dos trimestres consecutius de caiguda continuada de les vendes o ingressos en relació amb el mateix període de l'any anterior.

-Els autònoms tindran facilitats per contractar familiars. CiU i PP han pactat que l'autònom rebi una bonificació del 50% en les quotes empresarials si contracta el cònjuge o un familiar. A més a més, s'ha aconseguit que els representants d'associacions d'autònoms participin en el disseny dels plans de formació professional.

-Avantatges per a la contractació al turisme. Les empreses del sector turístic també podran beneficiar-se d'una bonificació de quotes del 50% si contracten treballadors als mesos de març i novembre.

-L'autoritat laboral pot recuperar paper en els conflictes. CiU i PP pacten que empresa i treballadors puguin demanar a l'autoritat laboral que s'encarregui de la mediació en els conflictes o assisteixi qualsevol de les parts que l'hi demani. Amb la reforma, l'administració ja no s'ha de pronunciar sobre si accepta o no els ERO, però podrà supervisar els plans de col·locació i invalidar expedients en què no s'hagi complert amb el període de 15 dies de consultes amb els treballadors. Aquest període també podrà substituir-se directament per un arbitratge.

-Competències autonòmiques en ocupació. L'acord CiU-PP permet defensar, segons la federació, les competències de Catalunya en matèria d'ocupació pel que fa al disseny de les polítiques actives d'ocupació als aturats i l'autorització als centres de formació.

-Agilitzar conflictes als jutjats. En cas de demanda contra decisions empresarials, s'haurà d'anar a judici en els 15 dies següents a la seva admissió a tràmit. La sentència es dictarà en cinc dies i serà recurrible en cas de cassació ordinària.

-Agències de col·locació. L'esmena pactada entre PP i PSOE fa referència a l'habilitació de les empreses de treball temporal com a agències de col·locació sempre que hagin rebut l'autorització del govern i que els treballadors amb discapacitat puguin ser traslladats per la seva empresa a una altra localitat on sigui més accessible el seu tractament.

-Els acomiadaments al sector públic. El PP ha tirat endavant una esmena per la qual concreta els acomiadaments de personal laboral al sector públic quan hi hagi tres trimestres d'"insuficiència pressupostària".

2018 anàlisi

Més continguts de