Brussel·les confirma que el dèficit espanyol del 2011 es va situar en el 8,5%

La xifra d’Eurostat és la mateixa que la que va oferir el govern de Mariano Rajoy. Espanya és el tercer estat membre amb un dèficit públic més elevat

L'oficina d'estadístiques comunitàries, Eurostat, ha confirmat que el dèficit públic espanyol es va situar el 2011 en el 8,5% del producte interior brut (PIB), dos punts i mig per sobre del que s'havia pactat amb Brussel·les. Espanya és el tercer estat membre amb una xifra de dèficit més elevada. Irlanda, amb un 13,1%, i Grècia, amb un 9,1% del PIB, són els únics socis amb un desequilibri més acusat que l'espanyol.

La xifra publicada per Eurostat, elaborada a partir d'informació pròpia, posa fi als rumors que apuntaven que la Comissió Europea sospitava que el govern espanyol havia inflat la xifra de dèficit públic de l'any passat per obtenir un millor resultat aquest any. Espanya ha de reduir el dèficit fins al 5,3% aquest any i fins al 3% el 2013.