El dèficit català se situa al 0,87% al juny i supera ja l'objectiu de tot l'any

El conjunt de les administracions tanquen amb un saldo negatiu del 2,32%

La Generalitat va tancar el primer semestre de l'any amb un dèficit de 1.926 milions d'euros, l'equivalent al 0,87% del PIB català. Les dades publicades pel ministeri d'Hisenda mostren com el dèficit supera ja l'objectiu previst per a aquest any, que és del 0,6%. La diferència entre despeses i ingressos ha crescut durant l'últim any, ja que l'any passat va ser de 1.220 milions. L'evolució de la Generalitat també és pitjor del conjunt de les comunitats autònomes, que arriben al 0,72% de dèficit.

En el primer semestre de l'any el dèficit consolidat de les administracions públiques de tot l'Estat, sense tenir en compte les corporacions locals, va ser de 26.982 milions d'euros, equivalent al 2,32% del PIB. Aquesta xifra exclou el saldo net de les ajudes a institucions financeres, que a finals de juny presenta un import negatiu de 344 milions.

L'administració central va registrar un dèficit de 12.377 milions en el mateix període, cosa que equival a l'1,06% del PIB, excloent-ne l'ajuda financera. Això suposa un empitjorament del dèficit malgrat que es va registrar un increment dels impostos del 7,3% i un descens del 4,4% de les transferències pagades a altres administracions públiques.

La Seguretat Social millora registres

Per la seva banda, el sistema de Seguretat Social ha reduït el dèficit de 7.929 milions el 2016 a 7.661 milions aquest any. L'augment del 3,8% registrat pels ingressos, fins a arribar als 62.908 milions, ha estat superior al 3% experimentat per les despeses, amb un volum de 70.569 milions.

Finalment, el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) millora els resultats i passa d'un dèficit de 162 milions el juny del 2016 a un superàvit de 14 milions el 2017.