L’AMB denuncia factures irregulars d’Agbar

La Intervenció General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona creu que Agbar va imputar a Abemcia factures que hauria d’haver pagat la mateixa Agbar

La Intervenció General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona creu que Agbar va imputar a Abemcia (l’empresa público-privada que porta l’aigua des de les depuradores fins a les aixetes de tot Barcelona i la seva àrea metropolitana) factures que hauria d’haver pagat la mateixa Agbar.

La Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB), matriu del Grup Agbar, és el soci principal de la societat público-privada Abemcia, ja que en controla el 70% del capital. Un 15% pertany a la mateixa AMB i el 15% restant a CriteriaCaixa.

Segons l’informe de la Intervenció, al qual ha tingut accés l’ARA, Agbar va carregar a Abemcia factures per valor de més de 190.000 euros per “prestacions fetes a favor del soci privat”, és a dir, la SGAB.

Entre aquestes factures, per exemple, l’informe n’assenyala dues d’El Terrat Produccions, per import de poc més de 150.000 euros. El Terrat va cobrar aquests diners pels actes de celebració del 150è aniversari d’Agbar. Segons la intervenció, tot i que era un acte d’Agbar, la factura la va pagar la societat público-privada de la qual la SGAB és sòcia majoritària. Una altra factura de 26.000 euros correspon als gots amb el logotip d’aquest 150è aniversari, i 18.600 euros més a les ampolles amb la marca Agbar que es van fer amb motiu del mateix aniversari.

A més, la Intervenció també assenyala factures pels pagaments d’advocats en diferents litigis.

En el seu informe, la Intervenció estableix que hi ha dos tipus de factures: unes que sumen 193.187 euros, “satisfetes per Abemcia en interès del soci privat SGAB”. L’altre grup de factures, per valor de 120.685 euros, el va pagar Abemcia “en interès de SGAB i de la mateixa Abemcia”.

“La condició de soci majoritari no suposa que es pugui confondre el seu patrimoni amb el patrimoni de la societat d’economia mixta, i, en conseqüència, cal que a la comptabilitat de la societat d’economia mixta s’imputin únicament les despeses relacionades amb la prestació del servei metropolità del cicle integral de l’aigua”, conclou l’informe de la Intervenció.

Agbar nega irregularitats

Un portaveu d’Aigües de Barcelona va assegurar a l’ARA que les factures que fan referència a la SGAB les ha pagat aquesta societat. De fet, aquest portaveu va indicar que es posaran en contacte amb els consellers de la societat público-privada per donar-los tota la informació necessària sobre aquestes factures.

Així mateix, el portaveu va indicar que l’informe de la Intervenció possiblement s’ha fet sense comptar amb tota la informació que havia de rebre per fer-lo.

La Intervenció demana que els representants de l’AMB al consell d’administració d’Abemcia instin la direcció de la companyia a actuar per “restituir el patrimoni lesionat de la companyia d’economia mixta” amb el reintegrament dels 193.187 euros que, al seu entendre, van afavorir únicament la SGAB.

A més, demana als consellers que demanin que s’aclareixi quin era l’interès d’Abemcia en l’altre paquet de factures per 120.685 euros, “de manera que la societat d’economia mixta suporti únicament les despeses directament relacionades amb el servei metropolità del cicle de l’aigua”. A més, s’indica que si no s’aconsegueix la restitució “de la lesió patrimonial soferta per Abemcia” es procedirà a “l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra els administradors”.