La despesa de la Generalitat creix un 10% fins al març

Els ingressos pel finançament pugen, però baixen els impostos gestionats per la Generalitat

El desequilibri dels comptes de la Generalitat ha augmentat substancialment el primer trimestre de l’any a causa d’un creixement més elevat de les despeses que dels ingressos. Les despeses no financeres de l’1 de gener al 31 de març van superar els 5.704 milions d’euros, un 10% més que en el mateix període de l’any anterior, mentre que els ingressos no financers van augmentar només un 2,4%, fins als 5.214 milions d’euros.

Les dades de l’últim informe d’execució pressupostària indiquen que el saldo de les operacions no financeres de la Generalitat és de 570 milions de números vermells, i si s’exclouen els interessos del deute es conclou que l’administració catalana té un saldo primari negatiu de 159 milions d’euros.

Malgrat que Catalunya té els pressupostos prorrogats i l’Estat també, el dèficit no financer pressupostari ha augmentat 406 milions respecte al mateix període de l’any passat. La causa la deixa clara el departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda: “Les despeses han augmentat més que els ingressos, tant en les operacions corrents com en les de capital”. La conselleria, no obstant això, matisa i adverteix que “cal tenir en compte que els saldos pressupostaris dels primers mesos i la seva variació respecte a l’exercici anterior resulten poc significatius”.

Més mestres i farmàcia

En el creixement de la despesa té un pes significatiu el personal, amb un increment d’un 6,4%, bàsicament per l’augment de la plantilla de docents; un creixement d’un 4% de la despesa de béns i serveis en gran part pels concerts del CatSalut, i un increment de les transferències corrents d’un 17,5% per un augment de la despesa farmacèutica i de les aportacions a l’Autoritat del Transport Metropolità, als ajuntaments, a l’Agència d’Ajuts Universitaris i a l’Agència Tributària de Catalunya.

La conselleria indica que la pròrroga pressupostària assegura un augment dels ingressos que permetrà complir l’objectiu de dèficit a finals d’any, del 0,4%. Però fins al març, mentre que els ingressos lligats al model de finançament augmenten (3,7%), no passa el mateix amb els impostos i les taxes que gestiona la Generalitat, que baixen un 5,1%.