PENSIONS

La despesa en pensions arriba al rècord de 9.681 M€

L’Airef reclama reformes del sistema per no agreujar el creixement del deute públic

Fa 43 mesos seguits que el nombre total de pensionistes augmenta per sobre de l’1%. Però a més d’haver-hi cada cop més pensionistes, la retribució mitjana també creix. Després de l’augment general de les pensions d’un 1,6% des de començament del 2019, aquest mes d’agost la pensió de jubilació mitjana a l’Estat s’ha situat en 1.139,83 euros, un 3,4% superior al mateix mes de l’any passat.

El resultat és clar: més pensionistes i pensions més altes han dut a un rècord de la despesa en pensions. La nòmina d’aquest mes d’agost ha arribat a 9.681,5 milions d’euros, un 5% més que en el mateix mes de l’any passat. Una situació que, amb el fons de reserva -la guardiola de les pensions- en mínims, obliga el govern espanyol a recórrer a crèdits i genera dubtes sobre la possibilitat que Espanya pugui reduir el seu endeutament, que se situa en el 98,7% del producte interior brut (PIB).

Ahir mateix l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) alertava sobre aquest aspecte. Segons l’organisme que presideix José Luis Escrivá, si es manté la reducció dels tipus d’interès Espanya podria rebaixar el seu deute per sota del 60% del PIB cap a l’any 2035, però després tornaria a créixer l’endeutament per l’envelliment de la població. L’Airef dubta que la Seguretat Social pugui corregir “substancialment” el seu dèficit estructural, amb la qual cosa la dinàmica de creixement del deute tornaria a l’alça la dècada del 2040 sense que la resta d’administracions puguin compensar-ho. De fet, l’Airef adverteix que amb l’actual normativa l’esforç de l’administració central per compensar el dèficit de la Seguretat Social serà “més exigent que el registrat les últimes dècades”.

La solució que planteja l’Airef és aprofundir en la reforma del sistema de pensions. A més, l’organisme independent alerta que els canvis demogràfics a partir del 2030 implicaran més pressions de despesa i menys contribució del creixement, cosa que portaria a un nou increment del deute.

Fa uns mesos el secretari d’estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, ja va avisar que caldrà “buscar diners” per reomplir el fons de reserva de les pensions a partir de l’any 2023 o 2025. Granado va defensar aleshores que les quotes de la Seguretat Social s’haurien de destinar únicament a les pensions i a reservar llocs de treball per a aturats de llarga durada de més de 55 anys. Fa gairebé un any, Granado ja va dir que l’actual sistema de pensions a Espanya no serà viable en un termini de deu anys.

Un dels elements clau és la disminució de la ràtio de persones ocupades -els treballadors que cotitzen a la Seguretat Social- per cada pensionista. Tot i arribar a un màxim històric d’ocupats, amb més de 19 milions, aquesta ràtio està baixant. El 2005 hi havia 2,6 cotitzants per cada pensionista, mentre que el 2011 era de 2,3 i ara ja és de només 2,2.

A Catalunya la pensió mitjana es va situar en 1.028 euros a l’agost, amb un repunt del 3,7% en relació al mateix mes de 2018, i el nombre de pensions va ser d’1,737 milions, un 1% més que fa un any. La pensió mitjana de jubilació a Catalunya se situa en quasi 1.159 euros mensuals. Al conjunt de l’Estat la pensió mitjana -que inclou jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars-és de 992,35 euros, mentre que la pensió de jubilació mitjana voreja els 1.140 euros.

De les dades del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social se’n dedueix també que es manté la bretxa de gènere en les pensions. Si la pensió mitjana a Espanya és de 992,35 euros, entre els homes arriba a 1.209,5 euros, un 53,17% superior a la de les dones, que es queda en 789,6 euros de mitjana.