La despesa de pensions puja un 3,3% a l'abril i s'enfila fins als 7.966 milions

La pensió mitjana del sistema va ser de 898,09 euros a Catalunya, xifra que supera lleugerament la mitjana espanyola, 868,47 euros

La Seguretat Social va destinar aquest mes d'abril 7.966 milions d'euros al pagament de pensions contributives, un 3,3% més que el mateix mes del 2013. Aquests milions d'euros han estat repartits en 9.172.026 pensions, la xifra més alta fins aquest moment, amb un creixement de l'1,6% respecte d'ara fa un any, segons dades que ha publicat aquest dijous el ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

La pensió mitjana del sistema, que inclou diferents classes de pensió –jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i a favor de familiars–, es va situar a principis del present mes en 868,47 euros mensuals, la qual cosa suposa un augment interanual de l'1,7%. Catalunya es va situar una mica per sobre de la mitjana, amb 898,09 euros per pensió.

La pensió mitjana de jubilació va arribar a principis d'aquest mes als 996,23 euros mensuals, és a dir, un 2,1% més respecte de l'abril del 2013. La pensió de viudetat es va situar en 623 euros mensuals de mitjana, un 1% més, mentre que la d'incapacitat permanent va tenir una mitjana de 914,35 euros, un increment del 0,9%.

La pensió mitjana d'orfandat ha estat l'única que es va reduir, un 0,5% menys respecte d'ara fa un any, i s'ha situat als 369,84 euros mensuals. La pensió a favor de les famílies es va situar als 507,07 euros de mitjana, repuntant un 1,6%.

De les 9.172.106 pensions, més de la meitat, 5.536.489, van ser pensions de jubilació, amb un repunt del 2,1% respecte a l'abril del 2013, mentre que 2.345.520 van ser pensions de viudetat, amb un creixement del 0,6%. Les pensions d'incapacitat permanent es van reduir un 0,6% i es van situar en 930.086. Les pensions d'orfandat es van xifrar en 321.775 i les de a favor dels familiars en 38.156. Ambdues van tenir creixement, del 7% i de l'1,3%, respectivament.

El País Basc (1.072,94 euros) i Madrid (1.027,87 euros) van ser les comunitats amb la pensió mitjana del sistema més alta. En canvi, Galícia (731,73 euros) i Extremadura (731,17) van ser les comunitats amb una pensió mitjana més baixa.