El deute familiar cau 2.500 milions al març, a nivells de finals del 2006

El deute corresponent a crèdits per habitatges baixa un 4,5% respecte de fa un any

El deute de les llars espanyoles amb les entitats financeres es va reduir al març 2.504 milions d'euros respecte al febrer, la qual cosa representa un descens del 0,39%, fins a 774.697.000 d'euros, el nivell més baix des del novembre del 2006.

Del deute total de les famílies, 604.721.000 corresponien a crèdits per a habitatges, amb una reducció del 0,3% respecte al febrer i del 4,5% en taxa interanual.

També s'ha reduït l'import dels préstecs al consum contrets per les famílies, ja que al març es va situar en 166.933.000 euros, el 0,6% menys que un mes abans i el 8,7 % respecte al mateix mes del 2013.

Un canvi de tendència?

Després de repuntar al novembre per primera vegada en quatre mesos, cosa que els experts van qualificar de canvi puntual i no de canvi de tendència, la reducció de l'endeutament de les famílies espanyoles ha continuat al gener, febrer i març, ja que l'aixeta del crèdit continua tancada per a particulars.

La reducció de l'endeutament de les famílies ha permès incrementar, el seu torn, el nivell d'estalvi de les famílies i el que es denomina "riquesa financera neta " –diferència entre els estalvis i els préstecs que tenen concedits–, que al tancament del 2013 va arribar als 1,044 bilions d'euros, una xifra que no s'assolia des d'abans de l'inici de la crisi, el 2006.

Pel que fa al deute de les empreses amb el sector financer, també es va reduir al març, fins als 1,050 bilions d'euros –3.597.000 d'euros menys que al febrer–, la qual cosa representa un descens del 0,56%.