La venda d'habitatges tornarà a superar el mig milió a tot l'Estat el 2017

S'iniciaran un 20% més d'habitatges nous i l'estoc es reduirà també un 20%

El mercat de l'habitatge continuarà a l'alça i l'any 2017 es preveu que la venda de pisos superi de nou el mig milió a tot l'Estat, unes xifres que no es veien des d'abans de la crisi, segons el darrer informe elaborat per Servihabitat.

Segons aquest informe, es preveu tancar el 2016 amb 445.00 operacions de compravenda d'habitatge a tota Espanya, amb un augment del 26% respecte al 2015. L'any vinent l'increment es moderarà lleugerament i s'espera un creixement del 12%, amb la qual cosa es podrà assolir de nou les 500.000 operacions.

Servihabitat assenyala com a motors d'aquest repunt del mercat immobiliari residencial la major concessió de crèdit hipotecari per part de les entitats bancàries i l'increment de l'inversor per aquest tipus d'actius -es converteix en un valor refugi en un entorn de tipus d'interès baixos-, a més de l'estabilització dels preus i la millora del mercat laboral.

Catalunya, segons Servihabitat, serà la tercer comunitat amb més venda d'habitatges el 2017, per darrera de Andalusia i el País Valencià. Per al 2017 s'espera que a Catalunya es venguin 71.925 habitatges, amb un augment del 9,4%.

No obstant, Servihabitat destaca dues velocitats en el mercat català, amb un important augment d'operacions a Barcelona i l'àrea metropolitana, així com en les destinacions vacacionals de primer nivell. Però a partir dels 60 km de distància de l'àrea metropolitana i altres zones de l'interior i al voltant de les altres capitals de demarcació, el mercat continuarà "deprimit, amb nivells importants d'estoc per absorbir".

El 70% de les compravendes són d'habitatges de segona mà i el tipus més buscat és el pis en alçada, de tres dormitoris, i d'entre 80 i 120 metres quadrats. El 72% dels pisos venuts a tot l'Estat tenen un preu inferior als 150.000 euros. L'import de les hipoteques de mitjana ha pujat un 10% i arriba als 115.540 euros.

No obstant, segons l'estudi de Sevihabitat, s'ha produït el 2016 un canvi de tendència en el finançament, ja que s'ha truncat la tendència dels darrers anys quan les hipoteques tornaven a superar el 80% del valor de l'habitatge i el 2016 s'ha detectat un descens i aquest tipus d'hipoteques només són el 14,3% del total.

Habitatges nous

Un altre canvi que es detecta en el mercat és l'augment de la construcció d'habitatges nous i la reducció de l'estoc per absorbir. El 2016 es van iniciar 61.984 habitatges nous a l'Estat, amb un augment del 31,4%; i la previsió per l'any que vinent és de que s'incrementi un 20% el nombre d'habitatges nous iniciats, fins arribar als 74.381 habitatges iniciats, una tendència que podria anar a més els propers anys, ja que el nombre de projectes visats s'encamina a superar els 100.000 aquest any.

No obstant, aquesta tendència es produeix "en localitzacions on ha disminuït l'estoc i hi ha una demanda insatisfeta, o bé compten amb possibilitats de finançament per l'obertura del crèdit, o hi ha situacions d'elevada pre-comercialització en poc temps, o són en nuclis urbans i àrees metropolitanes o localitzacions tradicionals del mercat vacacional", segons el director general d'actius immobiliaris de Servihabitat, Juan Carlos Álvarez.

A Catalunya la previsió es tancar el 2016 amb 7.972 habitatges iniciats, un 12,5% més, i arribar a 8.528 habitatges iniciats el 2017, un 20,1% més.

Paral·lelament a la millora en la construcció de nous habitatges, l'estoc pendent d'absorbir es redueix, quasi un 20% el 2016 per quedar en 388.000 habitatges; i la previsió és una nova reducció de quasi el 19% el 2017 per quedar 315.000 immobles. Malgrat tot, aquesta reducció no és uniforme, i uniforme perquè la demanda ara és molt selectiva i hi ha molts llocs on és difícil reduir l'estoc.

A Catalunya el 2016 l'estoc es reduirà en 15.237 habitatges, amb un augment del 30% respecte a l'any anterior, i el 2017 es reduirà un altre 30%, en 10.622 habitatges.

Preus a l'alça

Respecte als preus, Servihabitat preveu per al 2016 un augment del 4,6% i del 4,3% per al 2017, malgrat que l'evolució també és desigual, ja que els motors de l'augment són Barcelona i Madrid, a més d'algunes capitals com Màlaga, Sevilla i Saragossa, i les Balears i les Canàries per la millora del mercat vacacional.

Julián Cabanillas : “A Barcelona el preu dels pisos ja està a nivells precrisi, del 2007”L'informe també destaca l' augment de les famílies que viuen de lloguer. Segons l'estudi, 4,2 milions d'habitatges dels 18,3 milions que hi ha a Espanya s'ocupen en règim de lloguer, un 22,7%. El preu mitjà de lloguer augmenta a un ritme del 10% i Catalunya és la comunitat on el lloguer dóna més rendibilitat, el 6,9% (el 5,4% de mitjana a Espanya).

També destaca l'augment de la compra d'habitatges per part d'estrangers. Fins al juny a l'Estat els estrangers havien comprat 76.212 habitatges, un 18,4% més que en el mateix període de l'any passat.

Més continguts de