Les exportacions mantenen el creixement de l'economia catalana i compensen la caiguda de la inversió

El PIB augmenta el 2% en dotze mesos, però cau una dècima respecte al trimestre anterior

El creixement de les exportacions va ser la clau perquè l'economia catalana mantingués el seu creixement en un 2% el segon trimestre del 2019, perquè la demanda interna va caure per una forta caiguda de les inversions.

L'Idescat ha publicat aquest divendres les dades del producte interior brut de Catalunya (PIB), que confirmen que el creixement el segon trimestre va ser del 2%, tal com es va avançar al juliol, però que indiquen que hi ha un cert alentiment perquè el creixement intertrimestral va ser del 0,5%, una dècima menys que el trimestre anterior.

En variació interanual el creixement de l'economia catalana se situa així per sota del conjunt de l'Estat, que va augmentar un 2,3% el segon trimestre, però per sobre de la mitjana de la Unió Europea (UE 28), que va ser de l'1,4%.

El principal component que va portar a mantenir el ritme de creixement de l'economia van ser les exportacions, que van augmentar el 3,1%, i que van compensar la desacceleració de la demanda interna, que només va créixer l'1,5%, mentre que el trimestre anterior havia augmentat l'1,9%.

És el segon trimestre consecutiu de debilitació de la demanda interna. Però dins la demanda hi ha diferències. El consum de les llars es manté com el trimestre anterior amb un augment de l'1,4%, i manté la moderació que es va iniciar en la segona meitat del 2018. El consum de les administracions públiques també es manté estable, amb un creixement del 2,3%, una dècima més que el trimestre anterior.

En canvi, la inversió frena el creixement des del 3,2% del trimestre anterior fins a l'1,%. La causa d'aquesta caiguda és la més baixa inversió en béns d'equipament, que passa del 4% el primer trimestre a xifres negatives, del -0,6%, el segon trimestre. En canvi, la inversió en la construcció es manté en el 3,4%.

L'Idescat destaca la recuperació de les exportacions, que capgiren la tendència perquè al primer trimestre estaven en una taxa negativa de -1,6% i el segon trimestre han passat a un creixement del 3,1%, especialment per la millora de les vendes a l'exterior de béns i serveis (3%) i pel consum dels estrangers en el territori (3,7%).

Millora de la indústria i la construcció

Des del punt de vista de l'oferta, destaca la millora en la indústria i la construcció, mentre que es nota un debilitament de l'activitat del sector dels serveis. Però malgrat millorar, la indústria continua amb taxes negatives (passa de -1% el primer trimestre a -0,6% el segon trimestre), sobretot per l'evolució negativa de les branques manufactureres més importants com la indústria alimentària i la de fabricació de material de transport.

En canvi, la construcció manté el creixement positiu i fins i tot s'accelera tres dècimes, perquè passa del 4,6% el primer trimestre al 4,9% el segon trimestre.

Quant als serveis, s'alenteixen del 3,1% el primer trimestre al 2,7% el segon trimestre, i només mantenen el ritme els serveis de l'administració pública, educació, sanitat i serveis socials, amb un 2,6%, mentre que les activitats immobiliàries, professionals i altres baixen del 3,9% al 3,4% i el comerç, transport i hostaleria perd tres dècimes i passa del 2,2% a l'1,9%.

L'agricultura, per la seva banda, es manté en la tendència de taxes negatives que es va iniciar el tercer trimestre de l'any passat i accelera l'alentiment, perquè passa d'una taxa de -1,5% el primer trimestre a -2,5% el segon trimestre.