Competència dona sis mesos a les grans elèctriques per deixar de confondre els consumidors

Els grans grups energètics hauran de distingir la marca de les filials regulades

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha aprovat una resolució vinculant que obligarà les grans elèctriques i gasistes espanyoles a modificar la seva imatge de marca i les seves pàgines web perquè els clients puguin distingir perfectament entre les filials que es dediquen al negoci regulat respecte a les que treballen en el mercat liberalitzat.

La mesura és necessària, segons l'organisme que presideix José María Marín Quemada, perquè la majoria de les famílies no saben si tenen contractat el servei amb una empresa del mercat regulat o liberalitzat, i perquè la identificació sota la mateixa marca dels dos tipus de mercat fa que una gran majoria dels clients (el 70% segons les últimes dades) que passen del mercat regulat al lliure ho fan sense canviar de grup energètic.

La mesura va dirigida a les empreses distribuïdores de gas i d'electricitat (en el sector elèctric, les de més de 100.000 clients) i comercialitzadores de referència o d'últim recurs. L'objectiu és evitar confusions als consumidors. Per això hauran d'introduir canvis en la informació, presentació de marca i imatge de marca respecte a la filial del mateix grup empresarial que comercialitza al mercat lliure, indica la CNMC.

D'aquesta manera, els consumidors podran identificar correctament a la factura quina comercialitzadora li ofereix el servei i podran saber si estan al mercat lliure o regulat, com exigeix la normativa europea. Competència dona sis mesos de termini a les companyies per fer el canvi.

Actualment, un mateix grup empresarial pot comercialitzar el gas i l'electricitat als seus clients a través de dues empreses diferents, que facturen diversos preus per l'electricitat i el gas. Són les anomenades comercialitzadores de referència (o comercialitzadors d'últim recurs al sector gasista) per al subministrament regulat o comercialitzadores del mercat lliure.

El client de la comercialitzadora de referència paga un preu regulat pel seu consum –l'anomenat PVPC en el sector elèctric i TUR en el cas del sector gasista–. A més, només si està subscrit al PVPC, en el sector elèctric, pot sol·licitar el bo social (descomptes d'entre el 25% i el 40%) quan hi tingui dret.

Per contra, quan el client té el subministrament amb una comercialitzadora del mercat lliure paga el preu que lliurement acordi amb la comercialitzadora per l'energia consumida. A més, podrà contractar serveis addicionals, com assegurances de manteniment, serveis d'avaries i altres tipus de vinculacions amb períodes de permanència i penalitzacions, en alguns casos.

Confusió dels consumidors

La CNMC ha emès diversos informes en què alerta de la confusió que hi ha entre els consumidors a l'hora d'identificar el seu subministrador energètic, i per saber si està rebent un subministrament regulat o lliure. A més, al seu 'Panel de Llars del 2017', la Comissió va concloure que 8 de cada 10 llars eren incapaces de distingir si pagaven el preu regulat (PVPC en electricitat i TUR en gas) o a preu lliure.

Per això, la CNMC ha aprovat una decisió jurídicament vinculant que obliga diverses empreses a introduir canvis en la seva presentació de marca, imatge de marca i informació que remetin o intercanviïn amb el consumidor. En primer lloc, els obliga a modificar la denominació social per evitar la confusió en la presentació de la marca respecte a les societats del mateix grup que realitzin activitats de comercialització. La CNMC adverteix que la incorporació del terme "distribuïdor" o "comercialitzador de referència" o "comercialitzador d'últim recurs" no serà suficient.
 
En segon lloc, hauran de canviar el logotip (imatge de marca) de manera que la seva comparació gràfica, fonètica o conceptual no indueixi a error. En aquest sentit, s'adverteix que utilitzar paraules, lletres, xifres, figures, signes, dibuixos o símbols iguals entre la comercialitzadora de referència, la lliure i la distribuïdora confon els clients.
 
En tercer lloc, s'obliga a no generar confusió en la informació que s'envia als consumidors per qualsevol canal de comunicació (telefònic, escrit, web i presencial). L'objectiu és evitar la confusió sobre la identitat de les filials del grup que realitzin activitats de comercialització. En la informació ha de quedar diferenciada i inequívocament identificada l'empresa.

Més continguts de