Un de cada quatre espanyols està a l'atur o voldria treballar més hores

Un informe de l'OIT afirma que l'ocupació a l'Estat creixerà més lentament durant aquest 2020

Fins a un 23% dels treballadors espanyols es troben sense feina o, si en tenen, els agradaria poder treballar més hores. Així ho revela l'informe que ha publicat aquest dilluns l'Organització Internacional del Treball (OIT), en el qual l'entitat també apunta que l'ocupació a Espanya alentirà el seu creixement i es mantindrà encara molt allunyada dels nivells anteriors a la crisi.

Segons l'organisme, aquesta situació afecta 5,4 milions de ciutadans a Espanya. En concret, durant el primer trimestre de 2019 hi havia a l'Estat fins a uns 3,3 milions de persones a l'atur, fet que suposa un 14% de la força de treball del país. A més, 1,2 milions de treballadors van declarar que, tot i tenir feina, els agradaria treballar més hores de les que fan avui dia. Finalment, 0,9 milions d'espanyols més afirmaven no tenir feina i voler-ne una, malgrat que no compleixen les condicions per considerar-se aturats.

L’atur, el gran problema del qual ningú parla

L'informe de l'OIT destaca que aquesta situació s'accentua amb els col·lectius més joves. L'entitat afirma que la falta de feina entre els joves és molt més comuna i situa la força de treball infrautilitzada (és a dir, recursos humans del sistema econòmic no utilitzats) del col·lectiu en un 48%. Aquestes dades representen que una de cada dues persones d'entre 15 i 24 anys i té interès en tenir una feina, o bé no es troben contractats o no treballen prou hores.

Les dades de la força de treball infrautilitzada a Espanya són més altes que les xifres conjuntes de la Unió Europea, on es va situar a l'entorn d'un 14% durant el primer trimestre de 2019, nou punts percentuals menys que a l'Estat espanyol. Pel que fa als treballadors joves, la infrautilització de la seva mà d'obra a Europa durant l'any passat va ser d'un 24%.

Previsions moderades per al 2020

L'OIT apunta en el seu informe que la crisi econòmica i la posterior recessió econòmica són les principals causes d'aquestes xifres. L'informe apunta que Espanya encara no ha recuperat el nivell d'ocupació que tenia abans de la crisi, ja que el nombre de treballadors ocupats es va reduir progressivament entre el 2008 i el 2013. Per contra, a partir de 2014 l'Estat ha experimentat "un creixement substancial" en el nombre d'ocupats i, en conseqüència, una reducció de la infrautilització de la força de treball.

L'OIT adverteix, però, que l'ocupació a Espanya creixerà més lentament durant aquest 2020 que l'any anterior, principalment a causa de "la desacceleració econòmica mundial i regional". Tot i això, l'organisme internacional afirma que aquest alentiment en el creixement "encara està lluny" del nivell a què es va arribar abans de l'anterior crisi.

Per tal de donar resposta a aquesta situació, el director de l'oficina de l'OIT a Espanya, Joaquín Nieto, ha afirmat que l'increment de la despesa pública podria aportar més marge de creixement a l'ocupació. Segons Nieto, els sectors en què més ocupació es pot crear són l'atenció de la salut, el sector digital i "l'ocupació verda" (és a dir, la relacionada amb la transició ecològica).

Un fenomen global

Més enllà de les dades per a Espanya, l'OIT mostra en el seu informe l'abast global de la insuficiència d'ocupació remunerada. En l'àmbit mundial, més de 470 milions de persones es troben en aquesta situació. Per una banda, uns 188 milions de treballadors estan desempleats i 165 milions més no tenen prou feina remunerada. A aquests se'ls afegeix que 120 milions de persones al món han deixat de buscar feina o no tenen accés al mercat laboral.

La meitat del salari mundial, en mans del 10% dels treballadors

L'informe també destaca que actualment 630 milions de treballadors es troben en la pobresa a tot el món i l'OIT posa especial atenció a la situació dels treballadors als països en desenvolupament. L'organisme preveu que durant els pròxims dos anys la pobresa dels treballadors –sigui moderada o extrema– augmentarà en aquests països.

"Per a milions de persones normals i corrents, és cada cop més difícil construir vides millors gràcies a la feina", ha assenyalat el director general de l'OIT, Guy Ryder. El director de l'entitat també ha afirmat que "l'exclusió i les desigualtats relacionades amb el treball impedeixen trobar una feina decent", fet que provoca una deriva "preocupant amb repercussions greus per a la cohesió social".