Les empreses innovadores catalanes s'estanquen en els últims quatre anys

El percentatge de companyies que fan projectes de R+D creix sis punts des del 2014

La innovació és un element cada cop més rellevant en l'economia catalana, però la seva arribada a les empreses encara té algunes barreres. El 55,3% de les empreses catalanes van innovar d'alguna manera durant el 2017, segons el Baròmetre de la Innovació presentat aquest dimecres per ACCIÓ. L'any anterior eren el 54,6% i, per tant, hi ha hagut un lleuger creixement interanual. No obstant, aquest percentatge és inferior al del primer estudi publicat el 2014, quan la proporció d'empreses innovadores era del 56,8%.

En canvi, on sí que hi ha hagut una evolució més positiva és en les empreses que duen a terme projectes de R+D. Mentre que el 2014 hi havia només un 19,6% de companyies que apostaven per aquestes activitats, l'any passat l'indicador ja es va situar en el 25,7%, gairebé sis punts percentuals per sobre. L'informe s'elabora a partir d'una mostra de 1.200 empreses de més de nou treballadors i no només té en compte els projectes de R+D, sinó altres tipus d'innovació com ara els canvis en els processos o el model de negoci.

Així doncs, el 45% de les companyies catalanes asseguren que augmentaran la facturació gràcies a la innovació, mentre que el 21% incrementaran la plantilla pel mateix motiu. Aquestes empreses innoven principalment en el procés productiu (el 64% ho fan per aquesta via), encara que un 62% apliquessin aquests canvis en l'àmbit del màrqueting i la comercialització.

El principal fre a la innovació continua sent l'accés al finançament, segons ha recordat el conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero. "Cada cop més empreses no només opten a les vies tradicionals, sinó a altres alternatives", ha apuntat. En aquest sentit, ha insistit que la crisi va descapitalitzar i aturar molts projectes d'innovació, però que aquesta tendència s'esta revertint.