FINANCES
Economia 15/11/2018

Les empreses redueixen el deute amb els bancs en 306.000 M€

Les emissions d’accions i de bons guanyen terreny als préstecs

Leandre Ibar
2 min
Les empreses redueixen el deute amb els bancs en 306.000 M€

BarcelonaLes empreses es van desempallegant a poc a poc del seu deute amb els bancs. A més, aquesta disminució va acompanyada d’un augment de la importància de mètodes de finançament menys utilitzats fins ara, com l’emissió de deute en forma de bons o les ampliacions de capital -ja sigui privades o en borsa-, o l’ús del capital risc.

Segons un informe del Banc d’Espanya, des de l’inici de la crisi el 2007, quan el deute en forma de préstecs bancaris va tocar sostre, les companyies espanyoles de fora del sector financer han rebaixat en cinc punts percentuals el pes del deute bancari en els seus balanços: de representar el 32% del passiu (és a dir, tots els deutes sumats al capital de l’empresa) va caure al 27% en una dècada. De fet, els recursos propis van passar del 49% al 59% entre el 2007 i el 2017, mentre que a un nivell molt inferior les emissions de deute propi de les empreses va passar de representar l’1% al 3%.

També cal destacar la caiguda de la dependència del crèdit comercial, és a dir, de l’ajornament de pagaments als proveïdors. Del 17% del passiu, va caure fins al 9%, un fet que demostra que el desendeutament empresarial va anar més enllà dels compromisos amb la banca.

Recórrer als mercats de valors

Per substituir el deute bancari, les empreses van recórrer a l’emissió d’accions i les ampliacions de capitals. Amb xifres més concretes, l’informe apunta que, entre el 2009 i el 2017, les empreses espanyoles van aixecar de mitjana 50.000 milions d’euros de finançament anual amb emissions als mercats de valors, la qual cosa suposa uns 450.000 milions en nou anys. Per contra, els préstecs contrets amb el sector financer van disminuir en 306.000 milions en el mateix període, a un ritme mitjà de 34.000 milions d’euros per any. Cal recordar que el 2009 el deute de les empreses ascendia a 1,4 bilions d’euros.

El sector de la construcció és on les empreses han optat més recentment per finançar-se amb l’emissió de noves accions als mercats de valors, com ho demostra que, segons les dades del Banc d’Espanya, van aportar quasi la meitat de les emissions d’accions fetes l’any passat.

D’altra banda, el Banc d’Espanya destaca que el 2017 el finançament mitjançant fons de capital risc va arribar a quotes equiparables a la resta d’Europa. Aquests fons acostumen a entrar com a accionistes minoritaris en companyies petites o mitjanes amb l’objectiu de finançar una inversió que les ha de fer créixer. El total invertit per aquests fons a l’Estat va superar per primer cop un 4,2% del PIB.

Finançament alternatiu

L’informe del Banc d’Espanya també assenyala la importància de mercats de valors alternatius, com ara el MAB, un mercat d’accions per a empreses petites, o el MARF, on les pimes poden comprar i vendre títols de deute. Aquests mercats serveixen per trobar formes de finançament fora dels canals tradicionals en un marc regulatori més flexible que el que impera en els grans mercats. El Banc d’Espanya també destaca l’aparició, en l’última dècada, de les anomenades plataformes de finançament participatiu, com per exemple el crowdfunding, tot i que assenyala que el seu pes encara és molt marginal.

stats