3.000 euros a l'any: la diferència entre la tarifa més cara i la més barata de llum i gas

Competència detecta pràctiques dubtoses de les energètiques amb l'encariment del 2018

Fins a 3.000 euros a l’any. Aquesta és la màxima diferència tant en el rebut de la llum com en el del gas, per als consumidors domèstics i les petites i mitjanes empreses (pimes), entre la tarifa més cara i la més barata que hi ha al mercat, segons un estudi que ha fet la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) basat en el comparador de preus que té a la seva pàgina web. L’estudi és sobre les tarifes que oferien les diferents comercialitzadores energètiques durant l’any 2017 i els primers mesos del 2018. Actualment, tant en l’electricitat com en el gas hi ha tarifes regulades (el PVPC -preu voluntari per al petit consumidor- per a la llum i la TUR -tarifa d’últim recurs- per al gas), que conviuen amb el mercat lliure, en què cada comercialitzadora fa les seves ofertes.

La màxima diferència entre les tarifes es produeix en aquells casos en què el client no es pot acollir a la tarifa regulada (es tracta, bàsicament, del cas de les pimes). En canvi, els petits consumidors poden reduir aquestes distàncies si s’acullen a la tarifa regulada (en aquesta tarifa les diferències més grans són d’uns 200 euros anuals).

En el cas del gas, el 2017 la diferència entre l’oferta més cara i la més barata disponibles va suposar un diferencial per a un consumidor amb dret a la TUR d’entre uns 80 i uns 180 euros a l’any, segons el comparador de preus de la CNMC. Però si no es pot acollir a la TUR, el diferencial d’ofertes pot variar entre els 600 i els 3.000 euros a l’any.

El preu de la llum situa Espanya com el quart país més car d’Europa

En electricitat, la contractació de l’oferta més cara o la més barata pot suposar una diferència per als consumidors d’electricitat amb dret al PVPC d’entre 150 i 200 euros en la facturació anual. En els consumidors d’electricitat sense dret al PVPC el diferencial va oscil·lar entre 1.000 i 3.000 euros a l’any.

En el cas del gas, passar de ser subministrat amb la TUR a ser subministrat amb l’oferta més barata del mercat lliure va suposar el 2017 un estalvi per al consumidor domèstic d’entre 31 i 76 euros a l’any (el preu varia en funció del consum anual de cada usuari), unes xifres que signifiquen entre un 4% i un 23% de la seva factura anual amb preus del desembre de l’any 2017.

En el cas de l’electricitat, al contrari que la majoria d’anys precedents i fins al 2016, quan l’oferta regulada era la més barata, durant el 2017 hi va haver opcions al mercat lliure una mica més barates que el PVPC, equivalents a un estalvi de 31 euros a l’any en la facturació, un 6%.

La mitjana de preus de les ofertes d’electricitat durant l’any 2017 es va mantenir constant per al cas dels consumidors domèstics, i es va reduir lleugerament per a les pimes. Però en el context de pujada de preus del subministrament energètic de l’any 2018, destaca l’increment registrat en termes mitjans en les ofertes disponibles al comparador de la CNMC, especialment a partir del mes de maig d’aquest any, coincidint amb el repunt dels preus del gas i l’electricitat als mercats majoristes.

Abusos als contractes

Davant d’aquest escenari de preus elevats en el mercat majorista registrat durant l’any 2018 -i que va portar el govern de Pedro Sánchez a aprovar un paquet de mesures per frenar l’encariment del rebut-, hi ha diverses companyies comercialitzadores que han rescindit o modificat els contractes amb els seus clients sense mantenir les condicions pactades inicialment amb ells, segons sosté Competència.

L’organisme que presideix José María Marín Quemada indica en el seu informe que aquestes pràctiques podrien no ser legals perquè deixen la interpretació del contracte a la voluntat d’una de les parts i, així mateix, podrien no adequar-se a les mesures de protecció del consumidor.

Segons la CNMC, el desembre del 2017 hi havia 22 comercialitzadores en el seu comparador amb ofertes considerades verdes -d’energies netes i renovables-, enfront de les 14 que hi havia a meitat de l’any 2016. Competència assegura que no ha detectat que l’energia verda tingui ofertes més cares que les convencionals. Les ofertes d’energies verdes van atreure un total d’1,9 milions de consumidors el 2017, mentre que el 2016 eren 1,2 milions, cosa que segons Competència “reflecteix l’èxit en la comercialització d’aquests productes”.

LES CLAUS

1. Què provoca que hi hagi diferents preus de l’energia?

El mercat elèctric i el del gas a Espanya estan liberalitzats. Però en els dos casos es mantenen uns preus regulats als quals es poden acollir els petits consumidors elèctrics. El preu de les tarifes regulades varia segons el mercat majorista, però els preus de les tarifes liberalitzades poden tenir altres condicions, des de tarifes planes fins a la compra de l’energia amb contractes bilaterals, que queden al marge del mercat majorista i que permeten a les empreses comercialitzadores afinar les seves ofertes amb tarifes més ajustades.

2. Qui pot notar més les diferències que hi ha en les tarifes?

Segons l’estudi que ha fet la CNMC, qui més pot beneficiar-se o veure’s perjudicat de la diferència de tarifes (en funció de si es tria bé) són les pimes, que estan obligades a estar al mercat lliure, on hi ha la forquilla de preus més àmplia, tant en el cas del gas com en el de l’electricitat.

3. ¿Són més barates les petites comercialitzadores o les grans elèctriques?

Entre el novembre del 2015 i el setembre del 2016 les cinc ofertes més barates sempre eren de comercialitzadores independents. Eren generalment empreses que irrompien amb preus molt competitius. A partir de l’octubre del 2016 van començar aparèixer entre les ofertes més barates algunes de les comercialitzadores dels grans grups energètics. Així, a partir d’octubre del 2016 i fins a l’octubre del 2017, entre les ofertes més barates hi havia la tarifa 100% online de Viesgo, i des del juliol del 2017 fins al desembre del 2017 entre les ofertes més barates hi havia l’oferta One Luz d’Endesa.

4. ¿És més cara l’energia verda?

Competència assegura que no ha detectat que les ofertes d’energia verda siguin més cares que les altres. També destaca que és un sector en creixement, que ha passat de 14 a 22 comercialitzadores i d’1,2 milions a 1,9 milions de clients en un sol any.