Les execucions d'hipoteques sobre habitatges repunten després de cinc anys

El País Valencià i Catalunya lideren els processos a l'Estat

El nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges habituals el primer trimestre es va situar en el conjunt de l'Estat en 1.668, una xifra un 20,8% superior a la del trimestre anterior i un 9,3% per sobre de la del mateix període del 2019. És el primer augment interanual després de 20 trimestres de descensos, segons l'estadística d'execucions hipotecàries publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 

Aquesta estadística ofereix trimestralment el nombre de certificacions d'execucions hipotecàries iniciades i inscrites en els registres de la propietat, però no totes les execucions d'hipoteca acaben amb el desnonament dels seus propietaris.

El preu de l'habitatge usat baixa per primer cop en cinc anys a Espanya


En el primer trimestre de l'any es van iniciar 10.558 execucions hipotecàries, un 18% menys que en el trimestre anterior i un 29,8% menys en taxa interanual. Del total, 9.971 van afectar finques urbanes (on s'inclouen els habitatges) i 587 finques rústiques.

Dins de les finques urbanes, 5.534 execucions van correspondre a habitatges, un 8% menys en taxa intertrimestral i un 26,7% menys en termes interanuals, 2.202 de les quals eren execucions sobre habitatges de persones físiques, un 20,1% més que en el trimestre anterior i un 6,6% superior a la del primer trimestre del 2019.

Dins dels habitatges de persones físiques, 1.668 són habitatges habituals i 534 no són residència habitual.

Les execucions hipotecàries sobre habitatges de persones jurídiques van ser 3.332 entre el gener i el març, un 20,3% menys que en el trimestre anterior i un 39,3% menys que en el mateix període del 2019. 

Les execucions hipotecàries sobre habitatges van concentrar el 52,4% del total d'execucions hipotecàries en el primer trimestre d'aquest any. El 15,8% del total d'execucions hipotecàries van ser habitatges habituals de persones físiques, el 31,5% va correspondre a habitatges de persones jurídiques i el 5,1% a altres habitatges de persones físiques.

El 17,8% de les execucions hipotecàries en el primer trimestre van ser sobre habitatges nous i el 82,2% sobre usades. El nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges nous va disminuir un 41,7% en taxa anual (-8,3% en taxa intertrimestral) i el d'usades va baixar un 22,4% en relació al mateix trimestre del 2019 (-8% respecte al trimestre anterior).

Més de la meitat són d'abans de la bombolla

El 22,4% de les execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges en el primer trimestre correspon a hipoteques constituïdes l'any 2007, el 13% a hipoteques constituïdes el 2008 i l'11,9% a hipoteques del 2006. El període 2005-2008, el previ a l'esclat de la bombolla immobiliària, concentra el 54,6% de les execucions hipotecàries iniciades entre el gener i el març. 

Per comunitats, el País Valencià va liderar les execucions sobre habitatges en el primer trimestre, amb un total de 1.384, seguida de Catalunya (1.173) i Andalusia (947). En la banda oposada, amb el nombre més baix, es van situar Navarra (19), el País Basc (28) i Extremadura (40).

Sobre el total de finques, el País Valencià també va encapçalar el nombre d'execucions hipotecàries, amb 2.388, seguida de Catalunya (2.308) i Andalusia (1.795). Per la seva banda, Navarra (53), el País Basc (55) i Astúries (97) van ser on n'hi va haver menys.