Les exportacions alenteixen el ritme de creixement

Catalunya tanca el primer semestre amb un nou rècord històric de vendes a l’exterior

Catalunya va tancar el primer semestre de l’any amb una nova xifra rècord d’exportacions. Això sí, durant els primers sis mesos del 2018 les vendes a l’exterior han anat alentint el creixement i han quedat enrere els augments de dos dígits que es registraven l’exercici passat. L’augment de les exportacions durant el primer semestre es va quedar en només un 2,9% respecte al mateix període del 2017. De fet, el mes de juny, l’últim comptabilitzat, es va tancar amb un creixement de només el 0,9% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Tot i l’alentiment de la millora, les vendes a l’exterior continuen sent un dels puntals del creixement econòmic de Catalunya, fins al punt que la xifra total registrada els primers sis mesos de l’any és un rècord semestral absolut. Les vendes als mercats exteriors van arribar als 36.658 milions d’euros, una quantitat que suposa un 25% de totes les vendes d’Espanya a l’exterior, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

El departament d’Empresa de la Generalitat va destacar que les exportacions catalanes entre gener i juny són un rècord en la sèrie històrica, però sense assenyalar la tendència a la moderació dels creixements i l’augment continuat del dèficit comercial, ja que últimament augmenten més les importacions que les exportacions.

Pel que fa al conjunt de l’Estat, el primer semestre de l’any les exportacions espanyoles van arribar als 144.916 milions d’euros, també un 2,9% més que el mateix període de l’any anterior.

Durant el mes de juny les exportacions catalanes van ser de 6.191 milions d’euros, un 0,9% més que el mateix mes de l’any anterior, mentre que Espanya va exportar per valor de 24.724 milions d’euros, un 3,1% més que el juny de l’any passat.

De les dades publicades ahir pel ministeri destaca l’increment del dèficit comercial, tant a Catalunya com a Espanya. Les importacions catalanes entre gener i juny van pujar a gairebé 45.428 milions d’euros, cosa que va provocar que es disparés el dèficit comercial fins als 8.769 milions d’euros, amb un augment del 23,3% respecte al mateix període de l’any anterior.

El primer semestre el dèficit comercial espanyol es va enfilar fins als 14.585 milions d’euros, amb un increment del 31,5%, després que les importacions van créixer un 5%, fins a arribar als 159.501 milions.

Automoció, química i béns d'equip, els líders

En la primera meitat del 2018, a Catalunya el motor de les exportacions per sectors va ser el químic, amb unes vendes de 9.600 milions d’euros, tot i que el seu creixement -un 2,9%- va ser inferior al del sector de l’automòbil, que va tancar amb unes vendes als mercats exteriors de 6.446 milions d’euros, un 15% més que el mateix període de l’any anterior. Un altre puntal de les vendes a l’exterior va ser la indústria de béns d’equip, amb unes exportacions de 6.342 milions d’euros, un 1,2% més que el mateix període de l’any anterior.

Pel que fa al territori, les exportacions dels primers sis mesos de l’any van assolir els 29.016 milions d’euros a Barcelona (+4,6%). No obstant, la xifra total va caure un 4,3% a Tarragona, fins als 4.026 milions d’euros, i un 3,3% a Girona, on es va quedar en 2.674 milions d’euros. A Lleida el creixement va ser pràcticament pla (+0,4%) i les exportacions van ser de 942 milions d’euros.

Tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya el dèficit comercial augmenta de forma significativa (23,3% i 31,5%, respectivament). L’augment s’explica perquè les importacions s’han disparat, en gran part a causa de l’augment del preu del petroli, que afecta especialment una economia com l’espanyola, energèticament dependent.

Més dèficit comercial

En el dèficit comercial espanyol Catalunya hi té un pes important, ja que és la segona comunitat amb més desequilibri (8.769 milions). Tanmateix, la part més important d’aquest dèficit l’aporta la comunitat de Madrid, que registra el primer semestre un desequilibri de 15.828 milions, més que tot el dèficit comercial de l’Estat, però que es compensa amb les comunitats que tenen superàvit.

La causa del dèficit comercial creixent a Madrid no és només l’augment de les importacions, que fins i tot baixen un 0,3%, sinó també la forta caiguda de les exportacions de la comunitat autònoma, que van disminuir el primer semestre un 5,1%. Ara, mentre que Catalunya aporta un de cada quatre euros que exporta Espanya, Madrid només n’aporta un de cada deu.

El pes de l’energia en el dèficit comercial espanyol és clar. Aquest sector per si sol registra un dèficit comercial de 12.237 milions el primer semestre, amb una caiguda del 7,8%. El desequilibri és evident: es van exportar 9.674 milions d’euros de petroli i derivats però se’n van importar 17.696. En el cas del gas, es van exportar 261 milions per 3.496 d’importacions, i en carbó i electricitat les exportacions van ser de 323 milions però les importacions en van sumar 1.306.