Els preus de les exportacions cauen un 2,8% al desembre

S'encadenen deu mesos consecutius de retrocessos interanuals impulsats, sobretot, pels sectors energètic i la indústria de l'automòbil

L'índex general de preus d'exportació de productes industrials va registrar un descens del 2,8% el mes de desembre respecte al mateix mes del 2012, mentre que els preus d'importació dels esmentats productes van baixar un 2,4%, segons dades de l'Instituto Nacional de Estadística (INE).

Amb la caiguda experimentada al desembre, els preus de les exportacions i importacions encadenen deu mesos consecutius de retrocessos interanuals.

Els preus d'exportació es van situar una dècima per sobre de la taxa registrada al novembre (-2,9%), mentre que els preus de les importacions van moderar la caiguda quatre dècimes, des de el -2,8% de novembre fins al -2,4% de desembre.

El sector que més va influir en la variació de la taxa interanual de les exportacions va ser l'energia, amb una variació del -15,9%, quasi sis punts per sobre de la registrada al novembre, degut a l'alça dels preus de producció, transport i distribució d'energia elèctrica i la refinació del petroli, enfront a la baixada del desembre del 2012.

Entre els sectors amb descensos en la seva taxa anual destaca el dels béns d'equip, que va presentar una variació del -1,5%, cinc dècimes menys que la de novembre, pel fet que els preus de la fabricació de vehicles de motor van disminuir més en l'últim mes del 2013 que el desembre del 2012.

Respecte als preus de les importacions de productes industrials, la taxa interanual es va situar al mes de desembre en el -2,4%, quatre dècimes per sobre de la dada de novembre (-2,8%).

Per destí econòmic dels béns, els sectors industrials que més van influir en aquest ascens de la taxa interanual van ser l'energia i els béns intermedis, que van elevar en gairebé dos punts i dues dècimes les taxes interanuals, fins al -4,2% i el -2,6%, respectivament.

Per divisions, les que més van influir en el repunt de la taxa interanual de les importacions van ser de coqueries i refinament de petroli, compensada, en part, per la baixada dels preus de l'extracció de cru de petroli i gas natural i la indústria de l'alimentació.