La factura del mòbil a l'estranger cau més d'un 95% a Espanya després de la fi del 'roaming'

El preu per minut per a trucades comunitàries va caure fins a prop dels 4 cèntims a principis del 2018

El preu mitjà dels serveis de veu i de dades en itinerància a Espanya ha baixat més d'un 95% gràcies als canvis en la regulació europea sobre els serveis d'itinerància internacional, que van posar fi al pagament per als serveis de 'roaming' el juny del 2017, segons recull un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

En concret, l'anàlisi de la CNMC, que avalua l'impacte en el mercat d'aquests canvis, recull que la regulació dels preus de serveis finals o minoristes prestats a clients propis que estan a l'estranger s'ha traduït en un descens del 95,4% del preu mitjà dels serveis de veu a Espanya.

En concret, detalla que el preu per minut en trucades realitzades des de països comunitaris ha passat dels 85 cèntims per minut que es cobrava a principis del 2007, abans que es regulés aquest servei, fins als 3,9 cèntims que costava en el primer trimestre del 2018. Per la seva banda, les trucades rebudes han passat a ser un servei gratuït al llarg del 2017.

Les ‘telecos’ sobreviuen al ‘roaming’

Quant a l'accés i ús de dades, els preus han caigut un 98,1% en els últims quatre anys a Espanya. En concret, el preu per GB ofert pels operadors espanyols ha disminuït des dels 200 euros en el segon trimestre del 2014 fins als 4,1 euros el primer trimestre del 2018. En paral·lel, ha augmentat exponencialment el consum d'aquest servei.

Així mateix, la CNMC també assenyala que la fi del 'roaming' el juny del 2017 no va provocar caigudes significatives en els preus de la missatgeria (SMS), pel fet que el preu d'enviar un SMS dins del mercat nacional (6,31 cèntims) era més gran que la eurotarifa aplicada prèviament (6 cèntims) des d'un país comunitari.

Dins del mercat majorista, que inclou els serveis mòbils que presta un operador a un altre operador estranger quan els seus clients accedeixen a aquests serveis des d'un país estranger en què el seu operador nacional no disposa de xarxa pròpia, l'accés a les dades és el servei que genera més volum d'ingressos, amb una tendència que creix de forma progressiva des del 2014.

Més ingressos pels contractes majoristes

Els ingressos pel servei majorista d'itinerància internacional a Espanya van arribar als 292 milions d'euros, fet que suposa un 50,5% més que els 194 milions d'euros del 2016 i el seu nivell més alt des del 2008, quan va ser de 324 milions d'euros, encara que aquell any la gran majoria procedia dels serveis de veu.

"L'anàlisi de la CNMC ha permès comprovar que, tant pel que fa als serveis a nivell majorista com als serveis minoristes o finals, els operadors mòbils que operen en el mercat espanyol han ofert els serveis d'itinerància internacional d'acord amb els preus establerts pels diferents reglaments comunitaris", incideix l'informe.

El 15 de juny del 2017 Europa va dir adeu al 'roaming' després d'un llarg procés de negociació entre els països membres que es va iniciar l'any 2007 amb un calendari de reducció dels preus. Des del juny del 2007 els usuaris paguen per una trucada de veu, un missatge o transmissió de dades fets des de qualsevol altre estat membre els mateixos preus que els facturarien per demanar aquests serveis al país d'origen.

Més continguts de