Els fons de pensions d'empresa són més rendibles que els plans de pensions i els fons individuals

També tenen un nivell de risc inferior tot i obtenir retorns més elevats

Els fons de pensions d'empresa tenen una rendibilitat més alta que els fons d'inversió individuals o que els plans de pensions, segons un estudi elaborat per la consultora Mercer i l'escola de negocis Esade. L'informe conclou que, a més, aquest tipus de fons són més eficients que els individuals o els plans de pensions, ja que tenen un nivell de risc inferior malgrat obtenir retorns més alts.

Mentre que els plans de pensions o els fons d'inversió individuals són els que contracta un inversor personalment, els fons d'empresa els contracten les empreses –normalment les més grans– per als seus treballadors. En els últims anys, el plans de pensions privats han patit per obtenir rendibilitats positives en un context d'estalvi molt baix a Espanya i en què el Banc Central Europeu manté a mínims els tipus d'interès.

Segons la professora d'Esade Carmen Ansótegui, la bona relació entre rendibilitat i risc en els fons de pensions d'ocupació es deu a l'existència de comissions de control, que fan que estiguin més ben gestionats i tinguin estratègies d'inversió més eficients, que a llarg termini permeten produir més rendiments. En canvi, els plans de pensions i els fons individuals, gestionats en gran mesura per entitats financeres, tenen una gestió més generalitzada i, en molts casos, amb carteres d'inversió conservadores, que donen menys rendibilitat.

El perill de deixar-li els diners a un guru

En total, el 25% dels vehicles d'inversió acumulen el 80% del patrimoni dedicat a aquest sector. Malgrat aquesta acumulació, però, l'informe no troba cap relació entre la mida dels fons –siguin del tipus que siguin– i la rendibilitat que ofereixen, amb l'única excepció, de nou, dels fons de pensions d'empresa. En aquest cas, com més gran és el fons, més bons retorns obté per als seus inversors.

Segons Xavier Bellavista, director d'inversions de Mercer, els fons de quatre empreses –Endesa, CaixaBank, Telefónica i BBVA– gairebé acumulen la meitat del patrimoni d'aquest tipus de fons. "Els fons de pensions d'ocupació més grans, cadascun amb el seu nivell de risc, estan aconseguint més bones rendibilitats que la mitjana", ha explicat Bellavista.

Bellavista creu que "definir una bona estratègia" és la part més important per obtenir altes rendibilitats, cosa que, a parer seu, els fons d'empreses ja estan fent. "Els fons espanyols presenten un biaix en les seves inversions cap a renda variable i renda fixa europea", ha afegit, fet que ha afectat els resultats.

ETFs: l’alternativa als fons d’inversió

L'estudi, que analitza 1.359 vehicles d'estalvi espanyols dels tres tipus des del 2009 fins a l'any passat, pronostica que les gestores de fons internacionals i les gestores 'boutiques' augmentaran la seva presència en el mercat espanyol, ja que ofereixen productes nous i complementaris amb els gestors més tradicionals dels grups financers espanyols.