Economia

El 84,1% dels espanyols considera que a l'Estat hi ha bastant o molt frau fiscal

L'enquesta del CIS també assenyala que el 82,8% dels ciutadans pensa que els impostos no s'incrementen proporcionalment amb els ingressos

L'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) sobre Opinió Pública i Política Fiscal assenyala que el 84,1% dels espanyols creuen que a l'Estat hi ha “bastant” o “molt” frau fiscal, i només un 14,2% pensa que n'hi ha “poc” o “molt poc”. Segons l'estudi, corresponent al juliol del 2011, el col·lectiu que evadeix més impostos són les empreses, amb el 19,6%, seguit dels partits polítics, amb el 19,2% i els “rics i poderosos”', amb el 16,7%. A més, el 65,2% dels espanyols pensa que l'Administració no fa prou esforços per lluitar contra el frau fiscal.

D'altra banda, un 82,8% dels enquestats considera que els impostos no es cobren amb justícia, és a dir, que no paga més qui més té. Per contra, un 10,7% sosté que es cobren proporcionalment amb el nivell d'ingressos.

A més, un 75% dels espanyols creu que si els ciutadans no incompleixen més és perquè temen una inspecció d'Hisenda, i un 84,7% creu que enganyar el fisc és enganyar la resta dels ciutadans. Per altra banda, un 31,5% creu que el risc de ser descobert és “bastant” o “molt alt”, mentre que un 50,5% el veu “baix” o “bastant baix”.

Respecte l'acceptació dels impostos, el 53,9% dels enquestat pensa que són necessaris perquè l'Estat pugui prestar serveis públics, gairebé el mateixa percentatge (el 53,8%) que opina que la societat es beneficia poc dels impostos. Per contra, el 59,1% percep que rep menys del que aporta.

En quant a la gestió d'aquests recursos, un 52,9% pensa que es destina molt poc a habitatge, un 53,4% a la seguretat social i un 52,5% a l'ajuda a persones dependents.

En general, el 54,5% creu que es paguen molts impostos i un 32,4% considera que aquesta xifra és igual o superior que a la resta de països europeus.