Les hipoteques van repuntar al setembre, abans de la segona onada

A Catalunya van augmentar un 42% respecte a l'agost

El nombre d'hipoteques sobre habitatges i el capital dels préstecs hipotecaris concedits van repuntar durant el mes de setembre, just abans d'entrar en la segona onada de la pandèmia, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Al setembre a Catalunya es van formalitzar 3.968 hipoteques sobre habitatges, una xifra que va ser un 42% superior a la del mes d'agost, i un 6,3% superior a la del mateix mes de l'any passat.

La pandèmia frena l'escalada de l'habitatge

El capital dels préstecs hipotecaris per a habitatge concedits a Catalunya durant el mes de setembre va assolir els 638,3 milions d'euros, un 41,5% superior al mes d'agost, i un 13,1% més que el setembre de l'any passat.

En el conjunt de l'Estat, al setembre es van signar 26.878 hipoteques sobre habitatges, un 35,6% més que al mes d'agost i un 18,4% més que el setembre de l'any passat. El capital prestat va ser a tot Espanya de 3.629 milions d'euros, amb un increment de quasi el 36% respecte al mes d'agost i un 17,2% superior al mes de setembre de l'any passat.

Les comunitats on es van formalitzar més hipoteques al setembre van ser Madrid (5.077), Andalusia (5.030) i Catalunya (3.968), i on el capital prestat va ser mes elevat va ser a Madrid (1.000 milions d'euros), Catalunya (638,3 milions) i Andalusia (595 milions).

Les Balears: més hipoteques però menys capital

De les dades de l'INE destaca el cas de les Balears, on el nombre d'hipoteques al setembre va créixer, un 63% respecte a l'agost i un 33% respecte al setembre de l'any passat. Però malgrat aquest increment, el capital prestat, de 125 milions d'euros, va ser un 4,5% inferior al mateix mes de l'any passat.