La inflació de l'eurozona cau una dècima al novembre, fins al 0,3%

El descens dels preus energètics va marcar la baixada de la inflació, que torna a nivells del setembre

La taxa interanual d'inflació de la zona euro es va situar el passat mes de novembre en el 0,3%, una dècima per sota de la dada d'octubre, segons les dades de l'oficina comunitària d'estadística, Eurostat.

La dada d'inflació de novembre repeteix la que es va registrar al setembre, només per sobre dels nivells observats a l'octubre de 2009, quan l'eurozona tractava de deixar enrere la recessió.

En el conjunt de la Unió Europea (UE), la taxa d'inflació interanual es va situar en el 0,4%, una dècima per sota de la dada del mes anterior.

El debilitament de la inflació a la zona euro va estar protagonitzat novament per la caiguda del 2,6% dels preus de l'energia, per sobre del descens de l'octubre (-2%), mentre els aliments frescos van pujar un 0,2%, després d'haver mantingut estables un mes abans.

Sense tenir en compte l'impacte de l'energia, la inflació de l'eurozona va ser del 0,6%, una dècima menys que a l'octubre. Si s'exclou energia i aliments frescos, la inflació subjacent va ser del 0,7%, en línia amb la dada del mes anterior.

Entre els 28 països de la UE, es van observar caigudes interanuals de preus a Bulgària (-1,9%), Grècia (-1,2%), Espanya (-0,5%) i Polònia (-0,3%), mentre que a Estònia, Xipre i Eslovàquia els preus no van registrar cap variació.Per contra, els majors increments de la inflació es van registrar a Romania i Àustria (+1,5%), Finlàndia (+1,1%) i el Regne Unit (+1%).

En el cas d'Espanya, la dada d'inflació harmonitzada de novembre va registrar un descens interanual del 0,5%, la qual cosa implica un diferencial de preus favorable de vuit dècimes, davant les sis del mes anterior.