La inversió espanyola en paradisos fiscals es multiplica per quatre en un any, segons Oxfam

L'ONG denuncia que les empreses cada cop contribueixen menys als ingressos de l'Estat

La inversió espanyola cap a paradisos fiscals en l'últim any s'ha multiplicat per quatre, segons les conclusions de l'informe 'Els diners que no veus. Paradisos fiscals i desigualtat' realitzat per Oxfam Intermón, que insisteix a demanar l'aprovació de manera urgent d'una llei que posi fi a "l'evasió fiscal de grans empreses i fortunes" a Espanya.

L'ONG destaca que amb aquesta actitud la contribució de les empreses multinacionals al total de recaptació és cada vegada menor i el finançament de l'Estat recau cada vegada més en les famílies, cosa que es reflecteix en la menor recaptació per l'impost de societats, mentre que augmenta la recaptació per IRPF.

Segons l'informe, abans de la crisi les famílies aportaven el 74% del total d'impostos recaptats per passar a aportar el 83% el 2016, mentre que les empreses van aportar el 22% el 2007 i el 12% el 2016. "Es tracta -apunta l'ONG- d'un redisseny del sistema fiscal que no només no contribueix a reduir la desigualtat, sinó que l'accentua".

Una de les principals causes d'aquesta situació, segons es desprèn del document, és "la desfeta" que han patit els ingressos procedents de l'impost de societats. L'impost que van pagar les empreses el 2016 va recaptar un 52% menys que el que ingressava abans de la crisi econòmica, mentre que la recaptació de la resta d'impostos ha recuperat els nivells precrisi.

Aquesta diferència entre el que l'impost de societats ingressava el 2007 i actualment l'ONG la quantifica en 23.145 milions d'euros, una quantitat que, segons la seva opinió, duplica la necessària per pagar una renda mínima a totes les famílies sense ingressos a Espanya.

En aquesta "cursa a la baixa" en la tributació empresarial, els paradisos fiscals "tenen un paper determinant", segons l'organització, ja que "actuen com a catalitzadors d'aquesta competència fiscal".

Els paradisos fiscals, segons l'ONG, són els grans forats negres de la fiscalitat internacional, ja que, en ser territoris amb un nivell d'impostos baix o directament nul i resultar pràcticament opacs, permeten a grans empreses i fortunes desviar beneficis i capitals que haurien de tributar en els seus països d'origen.

La utilització d'aquests territoris s'incrementa. La inversió mundial cap a ells s'ha multiplicat per quatre en els últims anys, però a Espanya ho ha fet només en un, entre 2015 i 2016 segons l'ONG, és a dir, un de cada quatre euros d'inversió espanyola va cap a un paradís fiscal.

La inversió espanyola que es dirigeix cap a paradisos fiscals és un 27% superior a la que es destina a l'Amèrica Llatina i més de la meitat de la inversió estrangera que entra a Espanya prové d'un paradís fiscal.

Per això, Oxfam considera necessària una llei que permeti adoptar una definició sobre paradisos fiscals vinculant i elaborar una llista en la qual s'estableixi clarament quines són, a més de reduir l'evasió a la meitat en el termini de cinc anys.

També demana que el tipus efectiu de les grans empreses s'acosti al tipus nominal en vigor i superi la pressió fiscal que suporten les pimes, així com que es promogui que la contractació pública penalitzi grans empreses que operen en paradisos fiscals.

"Ja n'hi ha prou d'opacitat i d'impunitat", declara el director general d'Oxfam Intermón, José María Vera. "Les empreses multinacionals han de pagar la part justa del que els correspon, tant a Espanya com a l'exterior. La crisi de desigualtat s'ha acarnissat especialment amb l’estat espanyol, on, recordem, la desigualtat de renda des del 2008 ha crescut 20 vegades més que la mitjana europea".

L'organització també demana al govern espanyol i als grups parlamentaris que impulsin des d'Espanya una reforma en profunditat del sistema fiscal internacional, que reequilibri també els interessos dels països en desenvolupament i posi fi a les pràctiques d'enginyeria fiscal de les grans empreses.