La justícia anul·la una multa de Competència a Telefónica de quasi 26 milions

La sentència diu que l'operadora beneficiava el consumidor amb preus més baixos

La secció sisena de la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional ha anul·lat la sanció de 25,78 milions d'euros imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a Telefónica Móviles l'octubre del 2014 per determinats compromisos de permanència, inclosos en els seus contractes per a petites i mitjanes empreses. Competència argumentava que els contractes limitaven la capacitat dels clients de canviar d'operador.

La CNMC va considerar que l'operadora va establir determinades clàusules en els contractes de prestació de serveis minoristes de comunicacions mòbils a clients empresarials amb "efectes restrictius de la competència", ja que, segons la seva opinió, es va limitar "desproporcionadament" la capacitat dels clients de Telefónica per canviar d'operador amb clàusules de permanència.

Competència va posar multes per valor de 227 milions el 2016, menys de la meitat que l'any anterior

A més, l'organisme que presideix José María Marín Quemada entenia que es va incrementar "substancialment" els costos en els quals havien d'incórrer els competidors per guanyar clients a costa de Telefónica Móviles.

En una sentència del 31 de juliol i que s'ha conegut aquest dijous, l'Audiència Nacional ha estimat el recurs presentat per la companyia operadora contra la sanció imposada. Telefónica entenia que la decisió de la CNMC era "discriminatòria" perquè va obviar conductes idèntiques d'altres operadors del mercat espanyol.

El tribunal dona la raó a Telefónica en acreditar que amb els seus contractes Premium Pyme no va afectar la lliure competència i, per tant, no hi havia infraccions dels articles 1 de la llei de defensa de la competència (LDC) ni de l'article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFSU), pels quals havia sigut sancionada.

Millors preus per als consumidors

Els magistrats consideren que aquests contractes no constitueixen una restricció vertical en un sentit econòmic, tal com va al·legar l'operadora en el seu recurs, ja que les empreses que els signen no estan situades en cap punt del procés de producció o de distribució, sinó que són consumidors del servei. "Els usuaris empresarials contracten els serveis de comunicacions mòbils per al seu consum final i no per revendre'ls o transformar-los en un altre producte", explica la sentència.

"Els contractes 'premium' de Telefónica Móviles España amb les pimes i autònoms no distorsionen la competència i beneficien al consumidor en oferir preus més baixos i afectar una part reduïda del mercat, i no impedeixen el canvi dels clients entre operadors [...] ni creen barreres d'entrada per als operadors mòbils virtuals (OMV)", diu la sentència, que pot ser recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem.

Segons la CNMC, els compromisos de permanència inclosos en els contractes, vigents des del 2006, estaven vinculats a descomptes sobre les tarifes i tenien una durada inicial de 12, 18 o 24 mesos. A més, la permanència es prorrogava automàticament, ja que per deixar-la sense efecte era necessari un preavís d'un mes, i les penalitzacions eren "creixents", ja que es pagava una penalització més gran com més a prop estava de finalitzar el període contractat.

Per a l'organisme regulador, l'obligació de permanència no només limita la capacitat dels clients per canviar de proveïdor de serveis mòbils, sinó que estaria limitant l'"eficàcia i l'efecte protocompetitiu de l'obligació reguladora" que permet als clients de serveis minoristes de comunicacions mòbils donar-se de baixa i canviar de proveïdor (la coneguda portabilitat) en qualsevol moment.

No obstant això, els jutges assumeixen dos informes pericials aportats per Telefónica en què s'afirma que els descomptes a canvi de permanència no constituïen un acord vertical, ni tenien intenció de distorsionar la competència, sinó que eren una pràctica comercial lícita i que no ha tingut efectes anticompetitius.

La sala assenyala que la lògica econòmica dels descomptes resideix en el fet de "rendibilitzar de la forma més eficient" la seva xarxa de clients existent al mercat. També creu que l'existència de penalitzacions per l'incompliment del compromís de permanència en aquests contractes és un mètode "proporcional" per evitar que els clients es beneficiessin del descompte sabent que no acatar aquest compromís no tindria conseqüències.

Aquesta és la tercera multa de Competència anul·lada en els últims 10 dies. A finals d'agost la justícia va anul·lar una multa de 22,6 milions a la petroliera Repsol, i aquesta mateixa setmana s'ha conegut una sentència que anul·lava sancions per uns 120 milions a les tres operadores telefòniques principals: Movistar, Vodafone i Orange.

Més continguts de