La justícia europea deslliura Espanya de pagar 80 M€ pel retard en la llei hipotecària

La norma hauria d'haver entrat en vigor el març del 2016, però no hi va entrar fins al juny passat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha arxivat la sanció interposada a Espanya per haver retardat l'aprovació de la directiva de contractes de crèdit immobiliari, és a dir, de la llei hipotecària. Això estalvia al país el pagament d'una multa que podia haver ascendit als quasi 80 milions d'euros. 

La llei en qüestió era una norma comunitària que hauria d'haver sigut incorporada a l'ordenament jurídic espanyol abans del 21 de març del 2016. El seu objectiu és clarificar el repartiment de despeses entre les parts implicades en una hipoteca i estableix que el client ha d'assumir només l'import de taxació. A més, entre altres coses, elimina de les hipoteques les clàusules terra, de manera que els prestataris poden beneficiar-se de les baixades de tipus d'interès. 

El Congrés aprova la llei hipotecària que obliga els bancs a pagar gairebé totes les despeses del crèdit

Passada la data límit per incloure la llei a l'ordenament jurídic i després de remetre diversos avisos sense que es materialitzessin en avanços, la Comissió Europea va presentar l'abril del 2017 una demanda contra Espanya davant l'organisme que aquest dimarts l'arxiva. Les autoritats europees van demanar al Tribunal, de fet, que imposés una multa de 106.000 euros per cada dia que s'ajornés l'aprovació de la norma. 

La decisió del Tribunal es produeix després que la Comissió Europea comuniqués el desistiment de la demanda al donar per completada la transposició quan la llei va entrar en vigor el 16 de juny, així com del real decret i l'ordre ministerial que la desenvolupen.

La justícia europea haurà de dirimir, però, quina de les dues parts enfrontades és responsable del pagament dels costos del procés. En aquest casos, el reglament estableix que és el demandant que desisteix el que ha de fer-se càrrec d'aquesta despesa, però que aquesta responsabilitat pot traslladar-se a la part denunciada "si s'estimés que la actitud d'aquesta última ho justifica". 

Més continguts de