Una de cada cinc llars està insatisfeta amb el subministrament elèctric

L'elevat cost i la manca de claredat de les factures són les principals queixes dels consumidors

Una de cada cinc llars espanyoles (el 21%) està poc o gens satisfeta amb el servei de subministrament elèctric, segons l'enquesta periòdica que fa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Malgrat que el servei elèctric continua sent el que dóna ments satisfacció als usuaris, es detecta certa millora respecte a fa sis mesos, quan eren quatre de cada deu llars les que es queixaven d'aquest servei.

Les principals causes d'insatisfacció són elevat cost del subministrament i la manca de claredat de les factures, indica la CNMC. El president d'aquest organisme, José María Marín Quemada, s'ha queixat diversos cops del poc entenedores que són les factures de la llum.

Segons l'enquesta de la CNMC, el 20,9% de les llars diu estar poc o gens satisfeta amb el servei elèctric. En el cas del subministrament del gas, són un 14,8% les llars que estan poc o gens satisfetes, quan fa sis mesos eren el 16%. La satisfacció de les llars també millora amb els serveis de telefonia mòbil, on només un 11% dels enquestats estan poc o gens satisfets, i en internet mòbil, on són un 11,8 els que no els hi agrada el servei.

En canvi, empitjora la satisfacció amb els serveis de televisió de pagament (16,5% d'insatisfets), banda ampla fixa (17,5%) i telefonia fixa (14,4%).

Entre les causes d'insatisfacció, en el cas de la llum i el gas el preu i la manca de claredat de les factures ocupen el primer lloc, mentre que en el cas de les telecomunicacions el preu també ocupa el primer lloc però el segon és per la manca de qualitat en el servei.

I malgrat que les llars estan més insatisfetes amb els subministraments energètics, en canvi són els serveis de telecomunicacions els que provoquen més queixes.

Així, un 9,06% de les llars van presentar reclamacions per la telefonia mòbil, un 15,1% per la banda ampla fixa i un 13,2% per la telefonia fixa; mentre que pel subministrament de gas només ho van fer el 5,7% i per l'electricitat el 6,5%.