La nova llei hipotecària facilitarà que el client pugui canviar el crèdit de banc

Els grups polítics acorden reduir les comissions per amortització

La futura llei hipotecària, que està tramitant el Congrés, posarà les coses més fàcils als clients que vulguin canviar la hipoteca de banc, el que es coneix en llenguatge financer com a subrogació. Els grups polítics que participen a la ponència de la llei hipotecària han acordat aquest dimarts incloure a la norma un article per determinar com s'han de repartir els bancs les despeses de la constitució de la hipoteca en cas de subrogació, per evitar la competència deslleial i facilitar el canvi d'entitat.

Segons l'acord, el cost de les despeses es prorratejarà tenint en compte la duració del crèdit i el moment en què es fa la subrogació. La nova llei inclou que, en el cas que un banc iguali l'oferta hipotecària, el client podrà igualment tirar endavant amb el canvi d'entitat. La llei actual no permet portar el crèdit hipotecari a un altre banc si el primer iguala l'oferta. 

Els partits també han acordat, gràcies a una esmena del PDECat, reduir les comissions per amortització anticipada per a les hipoteques de tipus fix, que baixaran al 2% (davant el 4% previst incialment), si l'amortització es fa durant els 10 primers anys, i fins al 1,5% (enfront del 3% previst) a partir dels 10 anys.

Les despeses, a càrrec dels bancs

La futura llei, que es podria votar a l'últim ple de desembre, també determina que totes les despeses lligades a la constitució d'una hipoteca, a excepció de la taxació de l'habitatge, les haurà d'assumir el banc, inclòs l'impost d'actes jurídics documentats, tal com preveu el decret llei aprovat pel govern espanyol i validat pel Congrés.

Els grups polítics han tancat aquest dimarts la ponència de la llei hipotecària i està previst que el text de la nova llei es voti la setmana que ve a la comissió d'economia del Congrés. Els partits també han acordat incloure una disposició per aclarir que la llei no s'aplicarà amb retroactivitat en el cas de les execucions hipotecàries que estan actualment paralitzades esperant la resolució de recursos davant la justícia europea.

Enduriment de les condicions per als desnonaments

La norma també endurirà les condicions que permeten als bancs executar una hipoteca, el pas previ al desnonament. No es podran executar els crèdits hipotecaris si el client no ha pagat la quota durant 12 mesos durant la primera meitat del crèdit o si l’impagament suposa almenys el 3% del crèdit. Si ja s’ha abonat el 50% de la hipoteca, l’impagament haurà de ser de 15 mesos o suposar el 7% del crèdit perquè el banc pugui procedir al desnonament.

La nova llei transposa, amb retard, una directiva europea del 2014 que millora la protecció dels clients. Inclou normes de conducta per als bancs que ofereixen les hipoteques, com ara l’obligació d’avaluar la solvència dels consumidors més acuradament i oferir clarament totes les informacions relatives al crèdit, entre altres mesures. Espanya hauria d'haver transposat la directiva com a molt tard el març del 2016.

Més continguts de