16/01/2017

Revolta al Banc d’Espanya

3 min
Els inspectors critiquen la direcció del Banc d’Espanya, amb Luis Linde al capdavant, per “permetre pràctiques” qüestionades per la justícia.

MadridL’Associació d’Inspectors del Banc d’Espanya (AIBE), que representa els empleats de la supervisió financera i auditors informàtics de l’entitat, celebra aquest dimecres 18 la seva assemblea general, amb una convocatòria en què se solidaritza amb els clients del sector. És un gest arran de les últimes sentències judicials sobre la nul·litat de les clàusules terra i despeses d’hipoteques, entre d’altres, i fan una crítica a la direcció de la institució, en particular a la secretaria general, per “permetre unes pràctiques que els tribunals han considerat contràries a dret”. L’Associació, precisament, s’ofereix als perjudicats per reclamar davant els tribunals, de manera que només hagin de pagar el poder per a plets i al procurador.

Entre els punts inclosos en l’ordre del dia hi figura el del mecanisme únic de supervisió (MUS) de les entitats, el sistema vigent des de novembre del 2014 que ha traspassat la supervisió de la majoria de les entitats espanyoles al Banc Central Europeu (BCE). Els inspectors insisteixen en la necessitat de fer una anàlisi detallada de les carteres d’actius de les entitats financeres i verificar la integritat i fiabilitat de la informació comptable que proporcionen, per la qual cosa caldria destinar més mitjans a les inspeccions in situ. El BCE, en canvi, centra el focus en el reforçament de les posicions de capital de les entitats i la seva adequació als criteris de Basilea III (els acords del 2010 arran de la gran crisi financera). A l’agenda hi ha també, en relació a les inspeccions del MUS a les entitats durant el 2017, la contractació temporal de personal pertanyent a firmes privades d’auditoria.

L’Associació ja ha posat objeccions en una carta adreçada el 23 de desembre passat al governador del Banc d’Espanya, Luis Linde, a aquesta iniciativa, perquè, entre d’altres raons, podria haver-hi un conflicte d’interessos si participen firmes en inspeccions d’entitats que “hagin prestat, estiguin prestant o prestin en el futur serveis d’auditoria”.

Un altre dels punts que preocupen als inspectors és el nou codi de conducta adoptat per la direcció del Banc d’Espanya, comunicat les últimes setmanes, en què es busca, segons l’Associació, més control dels inspectors a través d’obligacions i prohibicions que volen evitar la transparència. I, al cinquè punt, precisament, es proposa: “Analitzar les sentències recents en matèria de clàusules terra, participacions preferents, obligacions subordinades, despeses d’hipoteques, etcètera, i el seu impacte reputacional al nostre col·lectiu”.

En relació a aquest punt, l’Associació sotmetrà a debat dues propostes. “La primera, instar el consell de govern del Banc d’Espanya perquè totes les funcions relacionades amb l’actuació amb la clientela deixin de dependre del secretari general, desautoritzat pels tribunals en permetre unes pràctiques que aquests han considerat contràries a dret, i passin a dependre de la direcció general de Supervisió; la segona, oferir als companys que han vist perjudicats els seus drets per algun d’aquests casos que l’Associació procedeixi a reclamar-ho als tribunals, de manera que només hagin de pagar el poder per a plets i al procurador (per imports mínims, tenint en compte que en cas de condemna en costes serien rescabalats també d’aquests imports)”.

stats