Seguretat Social

MC MUTUAL obté un resultat de 75,4 milions

La mútua aconsegueix un estalvi que supera un 25% l'assolit en l'exercici anterior i destaca una disminució del 12,07% en la sinistralitat sobre la població protegida.

MC MUTUAL, la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals va obtenir, l'any 2010, un resultat positiu de 75,4 milions d'euros, referent a la seva activitat de col·laboració amb la Seguretat Social. Un resultat que supera un 25% l'assolit en l'exercici anterior.

El resultat econòmic a distribuir s'ingressarà íntegrament en un compte especial obert el Banc d'Espanya a disposició del Ministeri de Treball i Immigració, a l'espera que es desenvolupi reglamentàriament la distribució del resultat de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals.


La mútua va patir una pèrdua de l'1,15% en la seva població protegida per la pèrdua d'un 1,9% de treballadors en el sistema laboral. Un descens motivat per la reducció de plantilles i el tancament d'empreses en tot el país, ocasionats per la crisi econòmica. Per un altra banda, la mútua incrementa el seu número de treballadors autònoms fins assolir les 186.426 persones.