Negoci Sanitari

Asepeyo ingressarà 165,5 milions d'euros a la Seguretat Social


La Mútua, que ha dut a terme avui a l'Hospital Asepeyo Sant Cugat la seva Junta General Ordinària, ha aconseguit un resultat econòmic positiu de 165,5 milions d'euros.


La dada confirma que, malgrat la reducció del nombre d'empreses ocasionada per la situació econòmica actual, Asepeyo ha desenvolupat una bona gestió dels seus recursos mitjançant la reducció de despeses i la correcta aplicació de polítiques econòmiques i empresarials.


Asepeyo assenyala que part del seu èxit es troba en la conscienciació de les empreses en l'aplicació de mesures de seguretat i salut laboral eficients que han significat que els casos de baixa per cada 100 treballadors hagin disminuït en 7.284 persones, situant la taxa d'incidència en un 5,06%.


La mútua també ha volgut destacat que va invertir més de 14,3 milions d'euros en la millora de les instal·lacions, amb la inauguració de 3 nous centres assistencials i oficines, 3 trasllats a nous locals i reformes en 17 dependències, així com accions per al manteniment dels seus hospitals.