Publicitat
Publicitat

El nombre d'hipoteques cau un 15% en un any

Els contractes per adquirir un habitatge decreixen un 37% al juny

El nombre d'hipoteques sobre algun habitatge signades al juny va sumar 3.932 contractes, cosa que suposa un 5,8% menys que el mes anterior i un 15% menys que el mateix mes de l'any passat, segons l'Instituto Nacional de Estadística.

El valor mitjà de cada un dels contractes signats aquest juny va ser de 110.182 euros, un 5,71% menys que el valor mitjà pel qual es van signar les hipoteques el juny de l'any passat. En relació amb el comportament de les hipoteques durant el primer semestre, la caiguda a Catalunya aquest any ha estat del 37% en relació amb el mateix període del 2011.

A l'Espanya, al juny les hipoteques van caure un 25% en relació amb l'any passat i un 6,5% menys que al maig. La crisi del sector de la construcció i dels promotors immobiliaris està influint d'una manera directa en la contractació de noves hipoteques. De fet, des de l'agost del 2010 a Catalunya la taxa interanual no ha deixat de ser negativa. Aquell mes, però, les xifres que es registraven eren unes xifres que estaven lluny de les actuals. El nombre d'hipoteques sobre algun habitatge que es van signar aquest juny va ser de 3.932, mentre que aquell agost se'n van signar 8.143, més del doble que les xifres actuals.

En relació amb el valor mitjà de cada un dels habitatges sobre els que es va fer una hipoteca, la caiguda entre l'agost del 2010 i el juny del 2012 ha estat del 19,3%, en passar d'un valor de 136.583 euros als actuals 110.182.

La mitjana de preu cau un 34% des del 2006

El millor mes de juny de la sèrie de l'Instituto Nacional de Estadística (INE) que comença el 2003 va ser el juny del 2006, ben bé un any abans que comencés la crisi del sector de la construcció, i en plena expansió de la bombolla immobiliària. Aquell mes de juny, el nombre d'hipoteques que es van signar va arribar fins a les 21.384, amb una mitjana de preu de 167.362 euros. Això suposa que la caiguda percentual del nombre d'hipoteques actual en relació amb el pic registrat en la sèrie ha estat de prop del 82%, i el valor contractat en cada un dels actes notarials ha disminuït un 34%.

En relació amb el resultat acumulat durant els primers sis mesos d'aquest any, a Catalunya es van acabar de signar 24.226 hipoteques, mentre que el mateix període de l'any passat aquest nombre va arribar fins a 38.452, amb una contracció percentual acumulada del 37%.

En aquest mateix període, a l'estat espanyol es van signar 152.326 contractes durant el primer semestre d'aquest any, un 37,5% menys que els 243.632 que es van signar l'any passat durant els mateixos mesos.

Demarcacions

A les comarques de Barcelona el nombre d'hipoteques signades al juny va arribar a 2.650, amb una caiguda intermensual del 4,85%, un punt menys que la mitjana catalana, i del 22,23% en relació amb el juny de l'any passat, set punts per sobre que la mitjana catalana i la caiguda més alta de totes les demarcacions catalanes.

El valor mitjà de cada una de les hipoteques signades a Barcelona va ser de 116.379 euros, amb un augment en relació amb el maig del 3,25%, i un valor un 6% més baix que el juny de l'any passat.

Girona registra la mitjana de preus més alta

El nombre d'hipoteques sobre algun habitatge a les comarques gironines va arribar fins a 584, amb una caiguda de l'11,52% en relació amb el mes anterior i del 4,42% en relació amb el juny de l'any passat.

El valor mitja de les hipoteques de Girona va ser de 117.913 euros, el valor més alt de mitjana de tot Catalunya. Aquesta mitjana de preu suposa un increment del 27,72% en relació amb el mes anterior i d'un 16,46% més que el juny de l'any passat. Amb aquest resultat, Girona és l'única demarcació catalana on la mitjana de preu de les hipoteques augmenta en taxa interanual.

Lleida

El nombre d'hipoteques signades a les comarques lleidatanes al juny va ser de 238, un 14,42% més que al maig i un 19,6% més que el juny de l'any passat.

La mitjana de preus que resulta de cada una de les hipoteques signades a Lleida és de 83.899 euros, amb una caiguda del 2% en relació amb el mes anterior i un 7,31% més baix que el valor registrat el mateix mes de l'any passat.

Tarragona, on la mitjana de preus interanual cau més

Finalment, a la demarcació de Tarragona es van signar 460 hipoteques, un 11,7% menys que al maig i un 13,3% més que l'any passat.

La mitjana de valor de cada una de les hipoteques signades va ser de 78.267 euros, un preu que supera en l'1,19% el valor de les hipoteques signades el mes anterior i un 17% menys que el mateix mes de fa un any. Tarragona registra la caiguda interanual més alta de la mitjana de preus de cada una de les hipoteques de totes les demarcacions catalanes.

Més continguts de