ECONOMIA

Amb aquest, són ja quatre els anys en els quals l'indicador registra taxes negatives

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va baixar un 7,4% l'any 2010

La caiguda registrada l'any passat suposa una moderació respecte el 2009, quan el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va disminuir un 21,9%


El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va baixar un 7,4% l'any 2010, fins a situar-se a 605,172, segons les dades difoses avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La caiguda registrada l'any passat suposa una moderació respecte el 2009, quan el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va disminuir un 21,9%. Amb aquest, són ja quatre els anys en els que aquest indicador registra taxes negatives.

El capital prestat per la constitució d'aquestes hipoteques va ascendir el 2010 a 7.720 milions d'euros, el 8,1% menys que l'any anterior, i l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges es va situar el desembre a 116.860 euros, el que suposa una disminució del 0,8% respecte al mateix mes de l'any anterior.

El 2010 es van constituir 956,127 hipoteques inscrites en els registres de la propietat sobre finques rústiques i urbanes, el que va suposar un descens del 11.7% respecte a 2009, i el capital va baixar un 18,2%.

Per entitats, les caixes d'estalvi van tornar a ser les que van concedir un un major nombre de préstecs hipotecaris, donat que van acaparar el 51,2% del total, mentre que els bancs van concedir el 37,7%, i altres institucions financeres, l'11,1%.

El tipus d'interès mitjà pel total de les hipoteques constituïdes el 2009 va ser del 3,87%, per sota del 4,59% registrat el 2009, i el termini mitjà va ser de 22 anys, un més que en l'any anterior.

La majoria de les hipoteques constituïdes l'any passat, el 96%, es van vincular novament a l'interès variable, mentre que els préstecs amb tipus fixe només van suposar el 4% del total.

Les caixes van oferir un interès mitjà del 4,02% enfront del 3,75% dels bancs, mentre que el termini mitjà d'amortització va ser de 22 anys pels dos tipus d'entitats.

El 2010, 456.688 hipoteques van canviar les seves condicions, una xifra que va disminuir el 14,1% respecte a 2009, mentre que en els habitatges, es descens va ser del 19,3%. A més, l'any passat es van cancel·lar 542.620 hipoteques, l'1,6% més que en 2009 i, d'elles, el 96,8% va correspondre a finques urbanes i el 3,2% a finques rústiques.

Per comunitats, el nombre de propietats amb hipoteca constituïda per cada 100.000 habitants el 2010 va ser major a La Rioja, amb 4.816 finques, i a Cantàbria, amb 3.134. Les majors taxes de variació positives es van registrar a Astúries i al País Basc, amb el 7,5% i el 5,3%, respectivament.

Les autonomies amb un major import mitjà hipotecat van ser Madrid, amb 193.567 euros i el País Basc, amb 173.962 euros, respectivament. Les úniques en què es van produir variacions positives van ser Balears (3,2%) i Aragó (0,1%).


Més continguts de