Els notaris ho certifiquen: la venda de pisos frena i baixa el preu de l'habitatge

El nombre d'operacions al setembre no va variar i el preu va baixar un 1%

L'alentiment de l'economia ja es reflecteix al mercats immobiliari i els notaris en donen fe. La compra d'habitatges ha frenat i, a més, el preu ha començat a baixar. Un fenomen que s'havia començat a produir a Barcelona -que avança el comportament del mercat immobiliari espanyol- i que ara s'estén a la resta de l'Estat.

El Consell General del Notariat ha publicat aquest dijous les seves estadístiques del mercat immobiliari i hipotecari. Al setembre es van vendre 42.538 habitatges. És a dir, la mateixa xifra que el setembre de l'any passat, una variació del 0%. Malgrat tot, segons el Consell del Notariat, si es corregeix l'estacionalitat, les operacions registrades van baixar un 4,8%.

Si el nombre d'operacions de compravenda és el primer senyal de la frenada del sector, el segon senyal arriba per la via dels preus. En preu de mitjana, el metre quadrat dels habitatges comprats al setembre va arribar als 1.444 euros, un 1% menys que en el mateix mes del 2018.

Aquest descens s'ha d'atribuir, diuen els notaris, a l'abaratiment del metre quadrat dels habitatges unifamiliars (-3,6% respecte al setembre de l'any passat), ja que els pisos van augmentar el seu preu mitjà per metre quadrat un 0,8%, un percentatge per sota de la mitjana dels últims anys, des que va començar la recuperació el 2014.

Per la seva banda, el preu per metre quadrat dels pisos de preu lliure va repuntar un 0,7% al setembre, fins als 1.660 euros. Dins d'aquests, el preu dels de segona mà es va situar en 1.612 euros (un 1% i més), i el dels pisos nous, a 2.117 euros (-0,6% menys).

Per tipus d'habitatge, la venda de pisos va baixar al setembre l'1,2% respecte al mateix mes de l'any passat (-5,4% en la sèrie corregida per l'estacionalitat). La venda de pisos de preu lliure també va caure, un 1,2% com a conseqüència dels pisos de segona mà (-1,3%), enfront de l'augment de les vendes de pisos nous d'un 0,2%. Per la seva banda, la venda d'habitatges unifamiliars va créixer un 4,3% interanual al setembre. 

Més hipoteques però menys capital prestat

D'altra banda, el nombre de nous préstecs hipotecaris realitzats al setembre van ser de 27.591, fet que suposa un augment d'un 4,8% respecte al mateix mes de l'any anterior (-0,4% en la sèrie corregida per l'estacionalitat). La quantia mitjana d'aquests préstecs va ser de 171.884 euros, un 2,1% menys.

En el cas de les hipoteques per a compra d'habitatge, el capital mitjà va ser de 136.981 euros, amb un retrocés de 4,7% respecte al setembre de l'any passat, i per a la resta d'immobles el préstec de mitjana va arribar als 284.014 euros (un 36,6% més).