Reformes

El servei públic d'ocupació podria fer-se càrrec de pagar les taxes a la Seguretat Social dels treballadors contractats

El secretari d'Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, anuncia que el reial decret llei ho permet

El secretari d'Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, ha assegurat que el govern espanyol estudia la possibilitat de que les taxes a la Seguretat Social dels treballadors contractats els paguin els serveis públics d'ocupació. Després de l'anunci del govern espanyol d'eximir del pagament de les taxes les empreses que contractin treballadors abans d'un any, aquesta és una possibilitat per evitar problemes a la Seguretat Social. 

En un esmorzar organitzat per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE), Granado ha afegit que les bonificacions a la contractació a temps parcial que es deriven del pacte social i econòmic aposten per la creació de treball "en termes gairebé comercials" perquè converteix els treballadors en "una mercaderia barata" perquè després hi hagi més cotitzants.

Les pèrdues en concepte de taxes per la Seugetat Social podrien suposar uns 235 milions d'euros, però Granado espera menys problemes aquest exercici perquè confia que hi haurà un comportament més semblant d'ingressos i despeses.

Més continguts de