Ara Mateix

L'ocupació cau al setembre pel final dels contractes d'estiu

El mercat de treball català es ressent del final de l'estiu i el nombre de cotitzants a la Seguretat Social cau en més de 6.000 persones al setembre respecte al mes anterior. La caiguda, del 0,22%, contrasta amb la lleugera alça d'afiliació al conjunt d'Espanya –un +0,05%–, que guanya tot just 8.900 cotitzants en un mes en què l'atur ha crescut, segons el ministeri d'Ocupació.

Si es compara amb els registres de fa un any, però, l'ocupació ha fet una petita remuntada amb 100.000 cotitzants més a Catalunya dels que hi havia el setembre del 2014 (+3,4%), i situa el total d'afiliats per sobre dels 3.059.000.

Catalunya lidera juntament amb Madrid la remuntada interanual en l'afiliació a la Seguretat Social, que al conjunt d'Espanya ha guanyat mig milió de cotitzants en un any (+3,17%), fins a arribar als 17,19 milions de persones donades d'alta al sistema.

Consulta l'increment de l'atur del setembre