Les patronals bancàries confien en la Constitució després de la declaració d'independència

Les entitats financeres destaquen que se situen al costat del govern central

L'Associació Espanyola de Banca (AEB) i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) han manifestat avui el seu "compromís amb la Constitució i la legalitat vigent" per resoldre la situació creada després de la declaració aprovada divendres pel Parlament de Catalunya.

"El millor camí per consolidar la recuperació de l'economia i l'ocupació a Catalunya i a la resta d'Espanya és la continuïtat de l'esforç col·lectiu que, a partir de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia, ha fet possible la nostra convivència en llibertat, la presència d'Espanya a Europa i la més gran etapa de progrés econòmic i social de la nostra història comuna", han assenyalat les dues associacions en un comunicat conjunt.

Al mateix temps, han recordat que les entitats financeres integrades a la CECA i l'AEB estan subjectes a la regulació espanyola i europea, així com a la supervisió del Banc d'Espanya i del Banc Central Europeu. I han insistit a dir que estan igualment compromeses amb el compliment de les lleis que emanen de la Constitució i amb el fet que formar part de la Unió Bancària els permet "complir amb la seva missió principal, que és protegir i gestionar l'estalvi dels dipositants i finançar el creixement".