Els peixaters, en guàrdia pel descens de l’activitat pesquera

L. IBAR PENABA / E. ESCRICHE RIVAS

“No deixem de ser un negoci davant del públic i estem neguitosos”, explica Àlex Goñi, president del Gremi de Peixaters de Catalunya. El neguit ve en gran part del fet que moltes flotes pesqueres catalanes estan parant l’activitat per la davallada de preus i perquè no poden complir les mesures de seguretat exigides contra el coronavirus. “És impossible treballar a menys d’un metre i mig entre companys”, assegura Antoni Abad, president de les confraries de pescadors de Catalunya.

Els últims dies ja han parat l’activitat en moltes confraries com la de Sant Feliu de Guíxols, on es va detectar algun cas de Covid-19, i ahir la llotja de Palamós i la de Blanes anunciaven que seguirien els seus passos perquè als pescadors no els surten els números. Només a tall d’exemple, un quilo de gambes grosses abans de la pandèmia l’estaven venent a 60 euros, i ara a la meitat.

Goñi assegura que la baixada de l’activitat en el sector de l’hostaleria ha fet caure els preus del peix i que el gremi de peixaters també ho està patint, ja que moltes proveeixen restaurants. Tot i que el sector encara no té xifres concretes, Goñi assegura que les vendes arran dels confinaments “han caigut” perquè “s’ha trencat la dinàmica” de compres dels clients. No obstant, el president del Gremi de Peixaters destaca que una part de la demanda s’ha reorganitzat: “De vendre un 10% de manera no presencial hem passat a un 35% o un 40%”, explica. Així doncs, les parades de mercats han vist com els han crescut les comandes a través de les webs dels mercats, on els clients poden comprar online.