El preu dels pisos a Catalunya porta tres trimestres seguits de descens

La venda d'habitatges modera el creixement des de finals del 2017

El mercat de l'habitatge a Catalunya, amb un fort creixement tant en operacions de venda de pisos com en augments dels preus els anys 2016 i 2017, està perdent força. Almenys així es pot deduir les les estadístiques del Consell General del Notariat, basades en les escriptures.

Segons aquestes dades, a finals del 2017 es va començar a detectar un alentiment del mercat. L'últim trimestre de l'any passat es va produir un descens dels preus respecte al mateix període de l'any anterior, i aquesta situació s'ha mantingut els dos primers trimestre d'enguany. És a dir, a Catalunya ja se sumen tres trimestres seguits amb descens dels preus respecte al mateix període de l'any anterior.

No obstant aquest descensos dels preus, continuen alts i se situen entre els més elevats de l'Estat, només superats pels de les Balears, la Comunitat de Madrid i el País Basc, segons els registres del Notariat. El preu del metre quadrat a Catalunya el segon trimestre d'enguany se situava en 1.676 euros, una xifra un 1,4% inferior al mateix trimestre de l'any anterior, quan va arribar a 1.701 euros.

No obstant això, el preu del segon trimestre superava el del trimestre precedent, ja que el primer trimestre d'aquest any el metre quadrat es pagava de mitjana a 1.645 euros. Els preus del metre quadrat, però, estan lluny encara dels màxims històrics, segons els registres notarials. L'any 2007 el preu del metre quadrat era de mitjana a Catalunya de 2.626 euros, per baixar a 2.459 euros el 2008, 2.289 euros el 2009 i 2.179 euros el 2010.

Els preus van anar baixant els tres anys següents –1.941 euros el 2011, 1.699 el 2012 i 1.498 el 2013– fins a tocar els mínims de la crisi l'any 2014, amb 1.487 euros el metre quadrat.

Les dades dels notaris corroboren la tendència detectada en altres informes del sector, que també apunten a una pèrdua de força del mercat residencial a Catalunya després de les fortes pujades en la sortida de la crisi.

La venda de pisos perd pistonada

Les vendes d'habitatge el segon trimestre d'aquest any van arribar a Catalunya a les 24.815 operacions, i van superar les 24.425 operacions del mateix trimestre de l'any anterior. Així, es va produir un increment del nombre d'operacions d'un 1,6%, un percentatge que encara és positiu, però molt allunyat dels augments superiors al 20% entre el primer trimestre del 2016 i el primer trimestre del 2017, i del 18,6% i l'11,2% el segon i tercer trimestre del 2017, respectivament.

L'alentiment de les vendes d'habitatge a Catalunya va detectar-se clarament el quart trimestre del 2017, quan l'augment es va quedar en només un 3,4%, tendència que es va mantenir el primer trimestre del 2017 amb un 1,2% i el segon trimestre amb un 1,6%.

Augments de dos dígits a l'Estat

Mentre la venda d'habitatges a Catalunya s'alenteix, en el conjunt de l'Estat encara continuen els fors creixements, de dos dígits. Segons les dades dels notaris, el segon trimestre del 2018 les operacions de compravenda a tot l'Estat van augmentar quasi un 11%. Destaquen els increments a Navarra (24,5%) i Astúries (20,1%). L'única comunitat on es va registrar un descens d'operacions (-4%) va ser les Balears.

Quant als preus, el creixement al conjunt de l'Estat també s'ha moderat i el segon trimestre del 2018 van augmentar un 1,7% respecte del mateix període de l'any anterior. La mitjana del preu a Espanya es va situar en 1.416 euros el metre quadrat, la xifra més alta des del 2013.

Malgrat la caiguda de preus a Catalunya i la moderació en el conjunt de l'Estat, encara hi ha comunitats que registren forts augments de preus, especialment Navarra, amb un 20,5%, però també Castella-la Manxa amb un 11,5%, Madrid amb un 9,7% i Extremadura amb un 8,1%.

La venda de pisos perd pistonada