La precarietat laboral es transvasa a la indústria

La UGT constata que la durada dels contractes s'escurça i irrompen les empreses multiservei

Fins ara la precarietat laboral es lligava molt al sector dels serveis, on els contractes de curta durada, fins i tot per dies, en alguns casos, s'estan estenent i les empreses multiservei han trobat un forat per al seu negoci, per exemple, com passa amb les cambreres de pis dels hotels.

Però ara aquesta precarització s'està estenent a la indústria, segons ha constatat la UGT de Catalunya en un informe titulat 'Ombres de la recuperació de l'ocupació i la contractació a Catalunya'.

Un exemple d'aquesta precarització l'explicava aquest dimarts el secretari de polítiques sectorials de la UGT de Catalunya, José Antonio Pasadas. L'any 2010 la durada mitjana dels contractes al sector industrial a Catalunya era de 137 dies, i ara voreja els 50 dies. "Ha augmentat la rotació perquè una part d'aquesta ocupació se'n va a empreses de serveis", diu Pasadas.

Els motius pels quals passa això, segons el dirigent sindical, és perquè la reforma laboral del PP ho afavoreix, i perquè externalitzar feines abarateix molt els costos als empresaris, ja que els treballadors de les empreses multiservei cobren entre un 30 i un 50% menys perquè no estan inclosos al conveni del sector en què treballen

Una situació que, a més, segons Pasadas, s'accentua també amb els falsos autònoms als quals recorren algunes empreses per no haver d'augmentar les plantilles.

Crítiques al pacte PP-Ciutadans

Aquesta precarització laboral és la que porta la UGT a criticar també els acords entre PP i Ciutadans en referència a la contractació. En la proposta de l'acord entre Rajoy i Rivera, l'única novetat, segons José Antonio Pasadas, és la indemnització creixent per acomiadament. Però al seu entendre, això no portarà a una contractació temporal més baixa i, de fet, ho lliga amb les crítiques als falsos autònoms i a les empreses multiservei i assegura que "el problema és que hi ha llocs de feina que són estructurals però es cobreixen amb contractes temporals".

L'informe de la UGT constata una  millora de la contractació laboral a Catalunya els darrers anys, però considera que hi ha tres factors per no estar satisfets: encara hi ha un dèficit d'ocupació, l'excessiu pes del sector serveis i la precarietat.

Malgrat que durant el 2016 s'han creat a Catalunya gairebé 130.000 llocs de treball i s'han sobrepassat els tres milions d'ocupats, el nivell encara se situa per sota de l'any 2007, abans de la crisi, quan hi havia més de 3.300.000 ocupats.

A més, mentre que la afiliació a la Seguretat Social del règim general augmenta un 5%, els autònoms només recuperen un 1%. Segons la UGT, un 20% de l'ocupació d'autònoms que es crea desapareix després de tres anys, fet que demostra la precarització en aquest col·lectiu, i a més, un 30% dels autònoms dependents haurien d'estar donats d'alta en el règim general.

La UGT també critica que vuit de cada deu nous llocs de feina que es creen són al sector serveis. Les activitats que més llocs de feina han creat l'últim any són els serveis de menjars i begudes, el comerç al detall, el serveis de tecnologies de la informació i activitats relacionades amb l'ocupació. Sota aquest epígraf últim hi ha les empreses de treball temporal (ETT). Segons Pasadas, és un mal indicador que les ETT siguin el quart sector que més ocupació crea, fet que incideix en un augment de la temporalitat.

En canvi, els sectors que més ocupació han destruït són el financer, l'edició i les activitats de lloguer. Unes dades que, segons el sindicat, fan augmentar la temporalitat i pressionen a la baixa els sous, ja que el salari mitjà en el sector serveis –que és el que crea més ocupació– és de 23.056 euros anuals, per sota de la mitjana (24.253 euros) i molt per darrere de la indústria, amb 28.897 euros, i la construcció, amb 25.864 euros.