CRISI DEL DEUTE

El Banc d'Espanya alerta davant d'un possible empitjorament de la prima de risc

L'organisme sosté que el diferencial és un topall per a la recuperació i el creixement econòmic

El Banc d'Espanya no ha descartat avui que la prima de risc del deute espanyol augmenti provocant una situació molt perjudicial per a l'economia, que té un alt grau de dependència de l'estalvi exterior.

Segons recull l'informe anual de 2010 de l'organisme, que es va acabar de redactar el passat 6 e maig, les primes de risc estan a nivells molt elevats.

Al text, el Banc d'Espanya situa com a prioritats consolidar el creixement de l'economia i la solidesa del sistema financer per tal que s'equipari amb la resta de països desenvolupats.

Les primes de risc es medeixen amb el diferencial entre el bon espanyol a deu anys i l'alemany del mateix termini.

L'alerta del Banc d'Espanya se suma a la que la setmana passada va fer el president del BBVA, Francisco González, que va advertir que l'actual prima de risc espanyola limitava el creixement de l'economia.