El deute públic podria arribar al 132% del PIB el 2048, segons l'Airef

L'Autoritat Fiscal alerta que l'endeutament es dispararà per les pensions si no es prenen mesures

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) adverteix que la ràtio de deute sobre el producte interior brut (PIB) s'estabilitzarà la pròxima dècada al voltant del 90% en el cas que es mantinguin els saldos pressupostaris dels diferents subsectors en el seu nivell actual i principalment per la despesa de les pensions. La ràtio es tornaria a disparar a partir de llavors i podria arribar al 132,2% del PIB el 2048.

Així ho recull l'últim observatori de deute fet per l'Airef, que calcula l'impacte del deute públic de les recents previsions de la despesa en pensions, del qual se'n desprèn el risc que la ràtio de deute sobre el PIB s'estabilitzi al voltant del 90% en els pròxims deu anys en un escenari a polítiques constants, que implica mantenir els saldos pressupostaris del 2018, i tenint en compte la despesa acumulada per mantenir el poder adquisitiu de les pensions.

La UE impulsa plans de pensions privats paneuropeus per "alleugerir" els sistemes públics

L'Airef calcula que la vinculació de les pensions a la inflació suposarà una pressió sobre la despesa, especialment a partir dels anys 30, com a conseqüència de la jubilació de la generació del 'baby boom', cosa que elevarà la despesa en pensions del 10,6% actual al 13,4% del PIB el 2048, i, com a conseqüència, el dèficit primari del sistema de pensions suposarà un increment en deute acumulat pròxim a 50 punts del PIB el 2048.

Així, la ràtio de deute sobre el PIB podria passar, en un escenari de polítiques constants, del 88,8% del PIB el 2030 al 132,2% del PIB el 2048, amb una previsió de dèficit del sistema de la Seguretat Social de l'1,5% del PIB en la mitjana 2018-2048, si no es prenen mesures addicionals que suposin un augment de recursos o contenció de la despesa, informa Europa Press.

Revisió de les pensions amb l'IPC

En un "escenari normatiu" en què s'assumeixin les pressions procedents de l'actualització de les pensions a l'IPC, l'Airef calcula que el deute públic podria estabilitzar-se per sota del 75% del PIB si hi ha una política fiscal convergent a l'equilibri pressupostari en el llarg termini, orientada a conduir l'estoc del deute dels diferents subsectors al seu nivell de referència: 13% del PIB per a les comunitats autònomes, i el 44% per a l'Estat i la Seguretat Social.

L'autoritat fiscal apunta que aquest escenari implicaria assolir i mantenir indefinidament saldos primaris molt exigents des d'una perspectiva històrica, en particular per l'administració central, en línia amb els màxims observats els últims 20 anys, de manera que hauria de mantenir un superàvit primari del 2% per finançar el creixent dèficit de les pensions.

Davant d'aquestes estimacions, l'Airef creu que s'ha d'aprofundir en les reformes paramètriques del 2011 per millorar la sostenibilitat, i apunta que el tancament de la bretxa de l'edat legal i efectiva el 2048 i allargar a 35 anys el període de còmput de la pensió inicial suposa una despesa en pensions similar a la revaloració amb l'IRPF al final del període. Aquestes reformes impliquen un saldo primari mitjà del període del 0% i un impacte en deute del 5% del PIB.

El tercer escenari que fa servir l'Airef preveu que per assolir una dinàmica de reducció continuada de la ràtio de deute fins al nivell de referència del 60% del PIB requereix la implementació d'aquestes reformes paramètriques. Sota aquest supòsit, el compliment de les regles fiscals combinat amb aquestes reformes permetrà reduir la ràtio de deute al nivell del 60% el 2013.

Risc per a Catalunya i Barcelona

Pel que fa a les comunitats, l'Airef indica que el subsector presenta un risc de sostenibilitat "lleugerament alt" en l'àmbit agregat, però disparat en l'àmbit individual, ja que hi ha quatre comunitats amb risc molt alt (Castella-la Manxa, Catalunya, el País Valencià i Múrcia).

Les principals vulnerabilitats segueixen sent l'elevat nivell d'endeutament i la creixent dependència dels mecanismes extraordinari de finançament, que limita els incentius de tornada a la disciplina de mercat, explica l'observatori.

Només cinc comunitats autònomes –les Canàries, Galícia, Madrid, Navarra i el País Basc– aconseguirien una ràtio de deute inferior al 13% del PIB (el percentatge de referència) en els pròxims 30 anys sota un escenari de política constant.

Sota un escenari normatiu, totes les comunitats, menys el País Valencià, Castella-la Manxa, Múrcia i Catalunya, aconseguirien arribar al límit de referència del 13% abans del 2040.

Finalment, l'Airef subratlla que el subsector d'entitats locals es troba en un mínim històric, amb dipòsits bancaris suficients per amortitzar gairebé la totalitat del deute. No obstant això, adverteix que hi ha grans ajuntaments "altament endeutats", com ara Barcelona, Saragossa, Madrid, Màlaga, Múrcia, Palma, Còrdova, València, Sevilla, Valladolid i Alacant.